616x321-yks-sinavina-girerken-yaninda-bulunmasi-gerekenler-2019-universite-sinavi-icin-gerekli-belgeler-neler-1560514564986

YKS sınavında öğrenciler içeride Veliler Dışarıda terledi

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrenciler ter dökerken, aileleri de okulların önünde dua ederek bekledi. Sınavın hemen ardından öğrencilerin yorumları üzerine Mektebim Okulları Bölüm Başkanları genel değerlendirmelerde bulundu.

YKS 2019 TYT DEĞERLENDİRMELERİ

Türkçe Yorumları
15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan TYT sınavında Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönütler, sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönündedir. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlenmiştir. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıkmıştır. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtmiştir. Sınav MEB kazanımlarına uygun bir sınav olmuştur. Okulumuzdaki müfredat, ders içerik ve hazırlanan sınavlarla örtüşen bir sınav olmuştur. Paragraf sorularının öğrencileri zorlaması, düzenli kitap okumanın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir.

Tarih Yorumları
15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan TYT Sınavı Tarih branşına ait soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda konu bazında soruları incelediğimizde; Kavimler Göç’ünün sonuçları, Gazneli Devleti Hükümdarı Mahmut’un Sultan unvanı almasının İslam dünyasındaki etkisi, Dîvân-ı Hümâyun’un özellikleri, I. TBMM’nin özellikleri ve Atatürk ilkelerinden Milliyetçilik ile ilgili birer soru gelmiştir. Soru içerisinde birden çok konu hakkında bilgi ölçülmeye çalışılarak kazanım yelpazesinin geniş tutulmadığı, temel kavram bilgisine ve yorumlama gücüne pek yer verilmediği gözlenmiştir. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmamıştır. Akademik açıdan tartışmasız sorulardır.

Coğrafya Yorumları
Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş.

Felsefe Yorumları
Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yorumları
ÖSYM’nin uyguladığı sınavların en kapsamlı ve en yüksek katılıma sahip olan 2019 TYT sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı ve bu sene ilk kez yayınlanan kazanım listesine uygundur, konu dağılımı homojendir. Mektebim Yayınları deneme sınavlarında sorulan sorular ile uyumludur. 2019 TYT sınavındaki sorular orta düzeyde ve bilgi+yorum şeklinde sorulardır. Ahlak, Hz. Muhammed’in tevazuu konularından yorum yapabilme gücüne dayalı sorular bulunmaktadır. Allah’ın sıfatları, peygamberlerin özellikleri ve zekât ile ilgili sorular bilgiyi ölçme düzeyinde sorulmuştur. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde dikkat çeken, MEB’in kazanım listesine göre 2017-2018 müfredatından 10. Sınıf öğrenme alanı olan zekât konusundan sorulan sorudur. Genel olarak sorular temel bilgileri kapsamaktadır.

Matematik Yorumları
15.06.2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Matematik Testinde yer alan sorular ile ilgili sınava giren öğrencilerimizden aldığımız değerlendirmelere göre, MEB müfredatına uygun olduğu, bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini ölçen, uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9.10.sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği ifade edilmektedir. Testte yer alan Tek-Çift Sayılar ile ilgili bir sorunun yanlış olduğu düşüncesinde olan öğrencilerin bulunduğu öğrenilmiştir. Sorular yayınlandıktan sonra bu durum netleşmiş olacaktır.

Önceki yıllara göre, Temel Matematik Testinde yer alan soruların daha fazla zaman alıcı olduğu, orta-zor düzeyde ağırlıklı olduğu belirtilmektedir. Geometri sorularının genel olarak verilen şekiller ve cisimler üzerinden konu kazanımları kullanarak kesme, katlama, döndürmeye yönelik ve günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlara yer verildiği ifade edilmektedir. Okulumuzdaki ders içerikleri, uygulanan deneme sınavları, Secret Minds Matematik Yarışması ve Mathletic 2019 Matematik Yarışması ile örtüşen bir sınav olmuştur.

Fizik Yorumları
2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan ayrıca, fizik dersindeki temel kavramları sorgulayan düzeydedir. Sürpriz soru olmayan TYT sınavında işlemi az, basit yorum içeren fakat uzun yapıdaki sorular oldukça zaman almıştır. Konu hâkimiyeti olan öğrencilerin rahat yapabileceği düzeydedir. Fen kısmında fiziğin seçici ve belirleyici etkisi de yadsınamaz.

Kimya Yorumları
Sınavdan çıkan öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre sınavın kolay sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. TYT sınavı bu yılda alışılagelmiş bir biçimde temel kimya konularından oluşturulmuş, yani 9 ve 10. Sınıf konularından sorular sorulmuştur. Madde bilgisi, atom ve periyodik tablo, element ve bileşik kavramı, polimerler… gibi konuların sorularından sınav oluşturulmuş. Genel olarak soruların kolay olduğunu ve müfredat dışı soru bulunmadığını söyleyebiliriz. Sınavlara doğru bir biçimde çalışan her öğrencinin kolaylıkla cevaplayacağı türden sorular sorulmuştur. Okulumuzda uygulanan müfredat planı, ders içerikleri ve hazırlanan deneme sınavlarının TYT sınavı ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Biyoloji Yorumları
15 Haziran tarihinde uygulanan 2019 TYT Biyoloji sınav soruları konusunda öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönündedir.Net bilgiye dayalı olan sorular, 9 ve 10. Sınıf konularından oluşmaktadır. MEB kazanımlarına eşdeğer sorulardan oluşan sınavda, öğrenciler zorlanmadıklarını belirtiler.

Sınav; Organik bileşikler, Hücre bölünmeleri, Sınıflandırma, Kalıtım, Ekoloji konularından oluşmaktadır. Okullarımızda uygulanan ders içerikleri ile sınav konuları birebir örtüşmektedir.
2 GÜNDE 3 SINAVLIK MARATON
YKS sınavı için heyecan bugün başladı. İki günde 3 sınavlık bir maraton yaşayacak üniversite adayları, sınav sonuçlarında tüm çalışmalarının meyvelerini toplayacak. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15.’te başladı. Bugünkü sınavın ardından ise gözler diğer iki sınava AYT ve YDT oturumlarına çevrilecek.

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi yani bugün saat 10.15’te başlayacak. Saat 10.00 itibari ile tüm kapılar kapanacak ve içeriye başka kimse alınmayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00’dan önce okulların kapısından girmiş olmaları gerekiyor. 135 dakika sürecek TYT sınavı saat 12.30’da sona erecek.

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların yine saat 10.00’dan önce sınava girecekleri okullarında olması gerekiyor. AYT sınavı 180 dakika sürecek.

YKS’nin 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) için yapılacak. YDT 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 15.45’te başlayacak. Adaylar yine en geç 15.30’da sınava girecekleri okullarda olmalılar. YDT sınavı 120 dakika sürecek.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *