baro-amblem

ARTVİN BAROSU’ da ADLİ YIL AÇILIŞINA KATILMAYACAK

ARTVİN BAROSU ADLİ YIL AÇILIŞINA KATILMAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yapılacak Adli Yıl Açılışına Artvin Barosu Da
Katılmayacağını Bildirdi!
Haber:Hayati Akbaş
ARTVİN-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’ne
ilişkin Yargıtay’ın Artvin Barosu’na gönderdiği davet yazısına, Artvin Barosu ’da
katılmayacağı cevabını verdi.
02.09.2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl açılış töreni nedeni ile
gönderilen davet için teşekkür eden Artvin Barosu cevap yazısında; “YARGITAY
BAŞKANLIĞI’NA ANKARA:  02.09.2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl
açılış töreni nedeni ile göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkürlerimizi
sunarız.
Ancak; açılış töreninin yapılacağını belirttiğiniz salonun yürütme erkinin ev
sahipliğinde yapılacak olmasının, yürütmenin denetim mekanizması olan ‘yargı’
erkinin yürütme ile el ele kol kola olduğu şeklinde izlenim uyandıracağı ve ‘hukuk
devleti’ ilkesine olan inancı önemli ölçüde zedeleyeceği kanaatindeyiz. Geçmişte
yapmış olduğunuz açıklamalarda ülkemizde adalete güven duygusunun %70’lerden
%30’lara düştüğünü belirtmiştiniz.
Bu güven duygusunun yeniden tesisi hukukun üstünlüğünü öne çıkaran karar
ve içtihatlarınızın yanında yargı erkinin ‘bağımsızlığını ve tarafsızlığını’ gösteren
eylemlere de ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Yürütme organının ev sahipliğinde
yapılacak olan törende yargı bağımsızlığı hususunda konuşmak maalesef ki
inandırıcı olamayacaktır.
Mesleğin kazanımlarının her geçen gün geriye gittiği, hukukun üstünlüğü
endeksi sıralamasında her geçen gün gerilediğimiz, hakimlik teminatının ortadan
kalktığı, savunmaya yapılan saldırıların yoğunlaştığı şu günlerde yürütme erkinin
sahasında, yürütme erki tarafından belirlenen çerçevede yapılacak bir etkinlikte
bulunmamızın hukuk devleti mücadelemize bir faydasının olmayacağı kanaati ile
davetinize icabet edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz.
Hukukun üstünlüğüne inanan meslektaşlar olarak yargının sorunlarını, ifade
özgürlüğünü, hukuku ve demokrasiyi konuşabileceğimiz bir etkinlikte yer almayı
hukuk devletine olan inancımız adına can-ı gönülden arzuladığımızı bu hususta
üzerimize düşen görev ve sorumluluğu seve seve yerine getireceğimizi belirtmek
isteriz.
Nazik davetiniz için teşekkür eder, Adli Yılın öncelikle siz değerli
meslektaşlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz”

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *