ORMAN YANGINLARINA KARŞI GÖNÜLLÜ SEFERBERLİĞİ

ORMAN YANGINLARINA KARŞI GÖNÜLLÜ SEFERBERLİĞİ
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber:Hayati Akbaş

ARTVİN-Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin
hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve
kıyafetleri belirlendi.
Artvinli vatandaşları da yakından ilgilendiren yürürlük hakkından yapılan
açıklamada, “Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, orman
bölge müdürlüğüne ya da "orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda
bulunacak. "Gönüllü" statüsü verilecekler komisyon tarafından belirlenecek.
Sertifikalı Ve Özel Kimlikli Olacaklar
Adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların
kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri
not alarak başarı gösterenler orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak ve
yeterlilik kazanarak katılım belgelerini alabilecek.
Adaylarda, gönüllü statüsü için teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla
mücadele eğitimini başarıyla tamamlama ve sertifikasını almış olma şartı aranacak.
2 Yılda Bir Ekipmanları Yenilenecek
Orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine, devlet ormanlarında çıkan
yangınlarda kullanılmak üzere, iki yılda bir Orman Genel Müdürlüğü Orman
Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek araç-gereç,
malzeme ve kişisel koruyucu donanım verilecek. Sahipli ormanlarda çıkan
yangınlarda bu ihtiyaçlar orman sahipleri tarafından tedarik edilecek.
Devlet ormanlarında çıkmış yangının söndürülmesine katılan gönüllülerin iaşe
giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince ilgili orman işletme müdürlüğü
tarafından, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanacak.
Orman yangını ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve
ekipmanlarıyla ekip halinde olay yerine hemen intikal, yangınlara müdahale etmek ve
söndürmek, orman yangınları esnasında her türlü kaza ve mahsur kalma gibi teknik
kurtarma gerektiren olaylara müdahale, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve
ilk yardım hizmetlerini yürütmek gönüllülerin görevleri arasında olacak.

Gönüllülerin, kişisel koruyucu kıyafetlerini muhafaza etmek ve bunların temiz
ve düzenli bulundurulmasını sağlamak, alet, edevat ve araçların bakım ve
temizliklerini yapmak gibi görevleri de bulunacak.
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar
esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalanan gönüllüler hakkında "Orman
Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek
Tazminata İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.
Gönüllü personelin katıldıkları eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme,
içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacak.
Üstün başarı ve yararlılık gösteren orman yangınlarıyla mücadele
gönüllülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeleri verilecek.”
İfadelerine yer verildi.