1 (41)

BELEDİYEYE TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'NDEN ÖDÜL

BELEDİYEYE TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'NDEN ÖDÜL
Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Karadeniz Ereğli
Belediyesi'ne, "Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi"
nedeniyle Uygulama Ödülü verildi.
Tarihi Kentler Birliği'nden Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne "Uygulama Ödülü"… "Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" 2018 kapsamında,
Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne, "Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi"
nedeniyle Uygulama Ödülü verildi. Ödülün veriliş gerekçesinde "Karadeniz Ereğli'ye
kentteki koruma hareketi açısından emsal oluşturabilecek uygulamaları ve başarılı
işlevlendirme yaklaşımlarından dolayı uygulama ödülü verilmiştir" denildi.
Halil Posbıyık'ın bir önceki dönem belediye başkanlığı sırasında başlatılan projenin
restorasyonu konusunda Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur'un mimar kimliğiyle
imzası bulunuyor. Kent Müzesi Proje koordinatörü de Başkan Danışmanı Raif Tokel.
Ödül töreni, 6-8 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek YAPEX Restorasyon Fuarı
sırasında gerçekleştirilecek.
POSBIYIK: KENT MÜZESİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kdz.Ereğli Belediyesi olarak üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’nin “Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü”, “Jüri Özel Ödülü”, “Proje Ödülleri”, Uygulama Ödülleri,
“Süreklilik Ödülleri” başlıkları altında düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na Belediyemiz Başkanlık Danışmanı ve ÇEKÜL
Vakfı Temsilcisi Raif TOKEL’in Proje Koordinatörü olarak kaleme aldığı “Cıbıroğlu
Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi” ile katılan Kdz.Ereğli Belediyesi’ne
“Uygulama Ödülü” verildi.
Başvuruları değerlendirmek için 24.09.2019 tarihinde İstanbul Şerifler Yalısı’nda toplanan
jüri, otuz altı(36) belediyeden otuz altı “Uygulama”, yirmi dört(24) “Proje” dalında olmak
üzere atmış (60) projeyi değerlendirdi.
Değerlendirme sonucunda bir proje “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”, iki proje “Jüri
Özel Ödülü”, altı proje “Proje Ödülü”, altı proje “Uygulama Ödülü”, altı proje
“Korumada Süreklilik Ödülü” olmak üzere toplam on dokuz başvuru, tarihsel ve kültürel
mirası koruyan proje olarak ödüllendirildi.

CIBIROĞLU KONAĞI
İlçemizin tarihi kent merkezini oluşturan alanlar arasında olan Akarca Mahallesi, Akkuyu
Sokak, No:37 adresinde 39 pafta, 192 ada, 14 parsel kadastro bilgileriyle tapuya kayıtlı
kagir yapı, Kdz.Ereğli’nin ileri gelen ailelerinden “Mısırcılar” lakaplı “Cıbıroğlu” ailesine ait
olduğundan, yörede
“Cıbıroğlu Konağı” adıyla bilinir.
“Geleneksel Kdz. Ereğli konutu” özelliklerini taşıyan bu sivil mimarlık örneği, kayıtlara
göre
19. Yüzyıl’da yerel malzemeler kullanılarak yerel ustalar tarafından yapılmıştır. Dıştan
dışa “13,55 m x 12,70 m” bir alanı kapsayan yapı, zemin kat ve zemin kat üzeri iki kat
olup; haç planlıdır.
Konağın yan cepheleri arasında fazla derinliği ve yüksekliği olmayan çıkıntı, kesme taş
ve boyunduruklarla süslenmiş giyotin tipi pencereler ve pencere üzerindeki tuğla hatıllar
ve köşelerindeki çıkıntılı tuğlalar ile kat silmeleri yapıya estetik görünüm veren başlıca
ayrıntılardır.
Cıbıroğlu Konağı’ndan Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi’ne
Adı geçen konağın , 2011 yılında “Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi” adıyla
projelendirilmesi planlandığından; yapı ve yapıya ait arsanın “Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı” olarak değerlendirileceğini içeren başvurumuz, Karabük Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda uygun görüşle “olumlu” olarak kararlaştırıldıktan
sonra, belediyemizce “Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi” yapılmak üzere kamulaştırıldı.
Dönemin Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Asım GÜZELBEY’in “Her kente bir müze”
sözünden hareketle “Belediye Başkanı olarak bizzat ilgilenmem ve verdiğim destekle,
Proje Koordinatörü Raif TOKEL tarafından kaleme alınan “Yıkık Bir Konaktan Kent
Müzesine Bir Restorasyon Uygulaması: Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi Projesi ” adlı
çalışma dosyası ÇEKÜL Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Batı
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreterliği adlı kurum ve kuruluşlara
sunulması sonucu projemize Tarihi Kentler Birlği “50.000,00 TL”, Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı “556.151,69” tutarında hibe türü parasal destek; KTB Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
(ÇEKÜL Vakfı) karşılıksız teknik destek verdi; ama, 2014-2019 döneminde Tarihi
Kentler Birliği’nin verdiği parasal destek hiç kullanılmadı, Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın verdiği parasal desteğin ”310.000.00” lirası harcandı, kalanı geri gitti.
Günümüzde “Geçmişten Bugüne, Bugünden Geleceğe Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi”
savsözüyle hizmet veren ve Tarihi Kentler Birliği tarafından “Karadeniz Ereğli’de,
kentteki koruma hareketi açısından emsal oluşturacak uygulamalara ve başarılı
işlevlendirme yaklaşımlarından dolayı, uygulama ödülü verilmiştir” gerekçesiyle
ödüllendirilen yapı, ilimizde işlevlendirme anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür
varlığı örneğidir.
Çalışmamızı ödülle takdir eden sayın jüri üyelerine, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin GÜNGÖR’e, Tarihi Kentler
Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof.Dr.Metin SÖZEN’e,
çalışmayı projelendiren Proje Koordinatörü Sayın Raif TOKEL’e teşekkür ederim.”

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *