avatar-necdet sivaslı .220x220_q85_crop_upscale

Gençlerimizin yarısı İş arıyor…

Gençlerimizin yarısı

İş arıyor…

Necdet SİVASLI

Bugün “Türkiye’deki en büyük sorun ne?” dense, söylenecek iki şey pahalılık ve işsizlik olacaktır. Her ne kadar iç ve dış sorunlarımız giderek büyüyorsa da pahalılık ve işsizlik başı çekmeye devam ediyor.

Bugüne kadar alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye pahalılığı, hali ile enflasyonu ve işsizlik sorununu çözemedi. Son yapılan resmi açıklamalarda da gençlerimizin yarısının işsiz olduğu ortaya çıktı.

Biz, bu konularda yazarken, hep resmi rakamları ön planda tutuyoruz. Yorumlarımızı da buna göre yapıp, sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü yazımızda da Türkiye İstatik Kurumu (TUİK) verileri ile yola çıktık.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı 3.1 puan yükselerek yüzde 13.9 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı, bir önceki aya göre ise 0.9 puan arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde de büyük artış görülüyor. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı Temmuzda bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4.7 milyon kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 14.3 oldu. 4.7 milyonluk işsiz sayısına işsiz olduğu halde istatistiklere dahil edilmeyen iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 354 bin kişi ve mevsimlik çalışan 94 bin kişi eklendiğinde geniş tanımlı işsiz insan sayısı 7 milyon 44 bine ulaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, istihdam edilenlerin sayısı Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1.8 puanlık azalışla yüzde 46.4’e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.8’i tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 55.1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Tarım sektöründen de çekilenlerin sayısında önemli artışların olduğunu görmekteyiz. Girdilerdeki artışlar, tarım yapanların sayısını da düşürüyor. Çiftçilik yapanlar “Artık kazanamıyoruz ve zarar ediyoruz” diyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı. İş gücüne katılım oranı da düştü. İş gücü, Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 53.8’e geriledi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7.2 puan yükselerek yüzde 27.1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3.2 puan artışla yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerinin ortaya koyduğu bir çarpıcı gerçek de çalışmayan ve örgün ve yaygın eğitimde olmayan gençlerin oranın ne kadar yükseldiği oldu.

Buna göre Temmuzda ne okuyan ne de çalışan gençlerimizin oranı yüzde 29.4’e çıkmış durumda. Yüzde 27.1 olan genç işsizlik oranına çalışmayan ve eğitimde olmayan yüzde 29.4 eklendiğinde gençlerin yüzde 56.5’nin işsiz olduğu görülüyor.

Bu durum 15-24 yaş grubundaki gençlerin yarısından fazlası boşta olduğunu gösteriyor.

Artan nüfus, istihdam sahalarının artmaması, öyle görünüyor ki önümüzdeki aylar ve yıllarda da işsizlerin sayısını daha da artıracaktır. Bu arada üniversite mezunu gençlerdeki işsizliğin de aynı oranda arttığının da altını çizmek istiyoruz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, kayıt dışı çalışanların oranı Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 puan artarak yüzde 36’ya yükseldi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 23.2 oldu. Tarımdaki güvencesiz çalışma ise yine yüksek seviyede kaldı.

Tarım sektöründe güvencesiz çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 4.5 puan artarak yüzde 87.9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım sektöründe çalışan kadınlarda ise bu oran yüzde 96 oldu.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdetbuluz

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *