asgari_1

”ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA GÖRE GÖRE BELİRLENMELİ”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı Mehmet Balık,ASGARİ ÜCRET TÜİK’İN ASGARİ YAŞAM ŞARTLARINA GÖRE DEĞİL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA GÖRE GÖRE BELİRLENMELİDİR dedi.
Balık açıklamasında şu görüşlere yer verdi.
”Ülkemizde işçilerin çok büyük bölümü asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışmaktadır.
Asgari ücret bırakın geçinmeyi, açlık sınırının bile oldukça altında kalmaktadır. Bugünkü haliyle asgari ücret
açlık ücreti haline gelmiştir. Asgari ücret ile asgari yaşam koşulları arasında sıkışıp kalan milyonlarca emekçi,
ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için borç batağına sürüklenmiştir.
Asgari geçim koşullarının zorlaştığı ülkemizde, ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye
gitmektedir. Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde
hissedilmektedir.
TÜİK’in bir işçinin aylık gıda harcaması ile ilgili belirlediği rakamlar ise şu şekilde: Ağır statüdeki
işlerde 2 bin 331,  orta statüde 2 bin 86, hafif statüde de bin 940. Asgari ücret görüşmelerindeki TÜİK rakamları
gerçekçi değildir. TÜİK, resmi enflasyon ve işsizlik rakamlarını AKP iktidarının hedeflerine uydurmak için çaba
göstermektedir. Böyle bir ortamda sürdürülen asgari ücret belirleme çalışmaları milyonlarca işçiyi
umutlandıracak bir rakamın çıkmasını engellemektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonun üçüncü toplantısında patron-hükümet ortaklığının 2 bin 250 lira
civarındaki teklifi ülke koşullarıyla uyumlu değildir. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret için yapılması
gereken açıktır. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2020’de geçerli olacak asgari ücret
belirleme şartlarını TÜİK’in işsizliğine, enflasyonuna ve asgari ücret koşullarına göre belirlemekten vazgeçmeli
ve en düşük memur maaşının yaşam maliyetine göre belirlemelidir.
Bugüne kadar asgari ücrete yapılan artışların büyük kısmı, AKP iktidarı tarafından patronlara ekonomik
teşvik, vergi ve sigorta pirimi indirimi şeklinde geri verildi.
Ekonomik kriz nedeniyle 2020 bütçesi üzerinden sermayeye paralar akıtılacaktır. Buna rağmen asgari
ücrete yapılacak artışın şimdiden patrona maliyet olarak değerlendireceklerini kestirmek zor değildir.
Eriyen maaşlar, artan borçlar, artan işsizlik ve enflasyon koşullarında, emekçiler; temel besin maddelerini
dahi karşılayamaz duruma getirilmiştir. Hayat pahalılığı yurttaşlarımızı açlık ve yoksullukla boğuşmasına neden
olmaktadır. 
Emekçilerin insanca yaşayacak ücret ve insanca çalışma koşulları için örgütlenmesi gerekmektedir.
Örgütlü mücadelenin büyütülüp güçlendirilmesi sağlanmadıkça, asgari ücrette yaşanacak artışın maliyeti olarak
değerlendirilmesi ve ekonomik krizin yükü işçilerin sırtına yıkılması kaçınılmaz görünmektedir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; asgari ücretin sadece çalışanların değil ailelerinin de temel
ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz. 2020 yılı başında en düşük devlet memuru maaşı 3 bin 505
lira düzeyine yükselecektir. Bu nedenle de asgari ücretin de 2020 yılı için net 3 bin 505 lira olarak
belirlenmesini bekliyor ve istiyoruz.”

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *