Davutoğlu:Gelecek Türkiyenindir

Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin kuruluşunu açıklarken yaptığı konuşmada:Adaleti ,Hukuku,Eşitliği duyanlar,korkularla ve tabularla ülkeyi yönetmeye çalışanlar artık bilmelidirler ki gün geleceğimizi inşa etme günüdür,gelecek bizimdir,gelecek Türkiyenindir dedi.

Ankara’daki toplantıda 154 kurucu üyelerine ve partililerine hitap eden

Davutoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“Geçmişe ağıt yakmaya değil, ortak gelecek için geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Siyasetimizin felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür. İnsanı ikincil konuma indirgeyen devlet baki olamaz.

‘Basın özgürlüğü’ mesajı

Hedefimiz, mal ve can güvenliğini, ifade özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sağlamaktır. Basın özgürlüğü toplumun temel ihtiyacıdır. Basında tekelleşme, fikri kapasiteyi daraltır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir ülke inşa edeceğiz. Vatandaş olan herkes mutlak anlamda eşittir.

Tüm kimliklerin kültürel miraslarını korumayı temel insan hakkı olarak görüyoruz. Anadilin eğitimde kullanılması aidiyet sürecini güçlendirecektir.

Siyasette herkes kendi imtihanını vermeli ancak dini değerleri imtihan sahasına sokulmamalıdır. Devlet, tümü dini topluluklara eşit mesafede olmalı. Din anlayışımız, özgürlükçü laikliktir. Paralel yapılanmalar engellenecektir. Kamu düzenini tehdit eden teröre kaos girişiminine vatandaşı koruyacağız. En temel vazifemizdir.

‘Ayrıcalık konum yok’

Dini hiçbir yapı, ayrıcalıklı konum elde edemeyecektir. Eğitimi insan devşirme değil, nitelikli insan yetiştirme olarak görüyoruz.

Hedefimiz, kadın ve erkeğin birbirine rağmen, değil birbirlerini desteleyecek şekilde hayatın her alanında olmasıdır. Geçmişe saygı adına arkaik görüşleri benimsemeyeceğiz. Nefret dili aramızda barınamaz.

Kibre karşı tevazuyu, şahsi çıkara karşı kamu çıkarını savunuyoruz. Her türlü yolsuzlukla mücadele edilecek. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan işler kamu denetimine açık olmalıdır. Şeffaflık ilkemizdir.

‘Tutuklama istisna olacak’

Kamu görevini yürütenlerin aileleri ayrıcalıklı olmamalıdır. Yargının kontrole alınması çabası kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suçtur. Suçu şahsiliği ilkesinden taviz verilmeyecek. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), hakimle ve savcılar kurulu olarak ikiye ayrılacak. Tutuklanmanın istisna olması ilkesi titizlikle uygulanacaktır. Lekelenmeme hakkında özen gösterilecektir.

Güçler ayrılığına dayanan anayasal düzende denetleme olacaktır. İşlevini kaybetme tehlikesinde olan TBMM’nin etkinliği artırılacaktır. Anayasa, mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan yazılmalıdır.

‘Demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz‘

Başkanlık sistemi, yürütmeye güç verme düşüncesiyle getirilmiştir. Bu sistem devam ettiği takdirde, demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Her türlü vesayetten arındırılmış, demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. 1980 darbesinin etkisinde değil, tam özgürlükçü olacak.

Sivil toplumun gücü büyük binalarda değil, derin vicdanlarda tecelli eder. Seçim barajı kaldırılmalıdır. Mülakat sisteminin yerine objektif kriterlere dayalı sınav getirilecek.

Dış politika

Dış politikadaki temel ilkemiz, çok boyutlu barış diplomasisidir. Her düzeyde bir yenilenme ihtiyacı bulunmaktadır. Çok boyutlu, esnek ve rasyonel strateji benimsenecektir. Bölgesel sorunlarda düzen kurucu bir rol oynanacaktır. AB’ye tam üyelik perspektifi korunacaktır. Asya’daki ilişkilerimiz derinleştirilecektir. Diplomatik söylem tümüyle değiştirilecek. İnsanlık suçu işlememiş herkese diplomasi geliştirilecek.