bayraktutan

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ FİYAT DENGESİZLİĞİ TBMM DE

BAYRAKTUTAN, ELEKTRİK FATURALARINDAKİ FİYAT DENGESİZLİĞİNİ
MECLİSE TAŞIDI
CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, Elektrik Fiyatlarındaki dengesizliği meclis
gündemine taşıdı. CHP Milletvekili Bayraktutan, Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez ’in cevaplaması talebiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

Haber:Hayati Akbaş

ANKARA-CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, Elektrik Fiyatlarındaki dengesizliği
meclis gündemine taşıdı. CHP Milletvekili Bayraktutan, Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez ‘in cevaplaması talebiyle yazılı bir soru önergesi verdi.
Elektrik faturalarındaki dengesizlik nedeniyle gündeme gelen olumsuzluklar
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan
tarafından TBMM’nin gündemine taşındı. Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez ‘in cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde; “ Ülkemiz
Genelinde olduğu gibi Artvin İli ve İlçelerinde de vatandaşlarımız elektrik faturalarının
kullanım bedellerinin aksine orantısız şekilde yüksek geldiğini, önceki dönem ve
aylarla kıyaslandığında yüzde 100’ü aşan farkların tespit edildiği elektrik dağıtım
şirketlerinin uygulamaları sonucu mağdur olduklarını dile getirmektedir” ifadelerine
vurgu yaptı.
Bayraktutan, soru önergesinde; “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na.
 Aşağıda belirtilen sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün
96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.
Ülkemiz Genelinde olduğu gibi Artvin İli ve İlçelerinde de vatandaşlarımız elektrik
faturalarının kullanım bedellerinin aksine orantısız şekilde yüksek geldiğini, önceki
dönem ve aylarla kıyaslandığında yüzde 100’ü aşan farkların tespit edildiği elektrik
dağıtım şirketlerinin uygulamaları sonucu mağdur olduklarını dile getirmektedir.
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerini denetlemekte
midir?
2. Artvin Aksa Enerji Dağıtım Şirketi’nin denetimi en son hangi tarihte
yapılmıştır?
3. 2019 yılı içerisinde İlgili birimlerinize vatandaşlarımız tarafından iletilen kaç
adet şikâyet mevcuttur?
4. Elektrik fatura bedellerinin hesaplanmasında tüketim bedeli dikkate
alınmamakta mıdır?
5. Artvin ili ve ilçelerinde elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen kaç
hane ve işyeri mevcuttur?
6. Ülkemiz genelinde ekonomik kriz göz önünde bulundurulduğunda elektrik
fiyatlarında herhangi bir iyileştirmek yapmak için Bakanlığınızın bir çalışması
var mıdır? Detaylandırır mısınız?

7. 2002-2019 yılları arasında elektrik faturası borcundan kaynaklı elektrik hizmeti
kesilen abone sayısı kaçtır?
8. 2002-2019 yılları arasında toplamda vatandaşlarımızdan tahsil edilen açma-
kapama ücreti ne kadardır?” ifadelerine yer verdi.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *