1 (2) (25)

YUSUFELİ BARAJI KÖY YOLLARI YAPIMI DEVAM EDİYOR

YUSUFELİ BARAJI KÖY YOLLARI YAPIMI 2. KISIM İNŞAATINDA ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Proje uzunluğu 17 km olup; Çevreli ve Darıca Köy Yollarında açık kazı
çalışmaları ve Darıca Tünelinde kazı ve destekleme çalışmalarına devam
edilmektedir.

Haber:Hayati Akbaş

YUSUFELİ-DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Proje
kapsamında Çevreli Köy Yolu ve Çevreli Viyadüğü, Darıca Köy Yolu, Mutlugün Köy
Yolu ve Yeniköy Yeni Yerleşim Köy Yolları yapılacaktır. Proje uzunluğu 17 km olup;
Çevreli ve Darıca Köy Yollarında açık kazı çalışmaları ve Darıca Tünelinde kazı ve
destekleme çalışmalarına devam edilmektedir. Fiziksel gerçekleşme % 53
seviyesindedir.” İfadelerine yer verildi.
Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Yusufeli Barajı ve HES Projesi DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce
inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu
dökülmesi çalışmaları devam ediyor.
DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Yusufeli
Barajı temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde
Ülkemizin birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW
olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’dır.
Yusufeli Barajı ve HES ihalesi 13 Ağustos 2012 tarihinde yapılmış olup; inşaat
çalışmalarına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanılmış ve bugün itibarı ile % 98’lik parasal
gerçekleşme sağlanmıştır. İşin kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.
Yusufeli Barajı ve HES İkmal ihalesi 30 Mart 2018 tarihinde yapılmış olup;
inşaat çalışmalarına 20 Nisan 2018 tarihinde başlanılmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim
tarihi 04 Nisan 2021’dir.
Yusufeli Barajı ve HES İnşaatında geçici bağlantı yolları, baraj ulaşım yolları
tamamlanmıştır. Derivasyon yapıları tamamlanmış olup; 01 Nisan 2014 tarihinde
Çoruh Nehrinin derivasyonu yapılmıştır. Memba ve mansap batardoları
tamamlanmıştır.
Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde
başlanmış olup; 21 Haziran 2018 tarihinde temel kotuna ulaşılmıştır.
Temel enjeksiyon çalışmaları tamamlanmıştır. Enerji kırıcı havuz kazısına
başlanmış olup; kazı ve destekleme çalışmaları devam etmektedir.
Baraj gövde betonu döküm çalışmalarına 11 Temmuz 2018 tarihinde
başlanılmış olup; çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar 140.000 m³ baraj
gövde betonu dökülmüştür.

Enerji yapıları ulaşım, kablo ve havalandırma amaçlı tüm tünel ve galeriler
tamamlanmıştır. Santral binası kazı ve destekleme çalışmaları ile tavan kemer
betonu tamamlanmıştır. Santral binasında gömülü parça montajları ile kalıp, donatı
ve beton dökümleri koordineli olarak devam etmektedir.
Enerji şaftı kazısı tamamlanmıştır. Su alma yapısı beton imalatları
tamamlanmış olup tünel kısmında kaplama betonlarına başlanmıştır. Şalt sahası kazı
çalışmaları tamamlanmış olup; şalt sahası binası inşaatına başlanılmıştır.
Elektromekanik teçhizat çalışmaları baraj inşaatı ile koordineli olarak devam
etmektedir.” İfadelerine yer verildi.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *