DEVA Partisinden adalet, basın özgürlüğü, ekonomi, dış politika ve toplumsal konular vaadi

AKP’den ayrıldıktan sonra eski bakan Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), parti programını açıkladı. AKP’nin uyguladığı birçok uygulamaya eleştiriler getirilen programda, adalet, basın özgürlüğü, ekonomi, dış politika ve toplumsal konular başlıklar halinde yer aldı.

14 BAŞLIKTA PARTİ PROGRAMI

Ankara Bilkent Oteli’nde gerçekleştirilen ve 131 sayfadan oluşan parti programı, basına tanıtıldı. 14 başlıkta toplanan programda, ‘Özgürlükçü, Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi’, ‘Adalet, Hukuk ve Yargı’, ‘Kamu Yönetimi’ ‘Ekonomi’, ‘Sektorel Politikalar’, ‘Sosyal Politikalar’, ‘Kadın’, ‘Gençlik’, ‘Spor’, ‘Kültür Sanat’, ‘Göç Politikaları’, ‘Çevre, Kentleşme ve Afet Yönetimi’, ‘Güvenlik ve Savunma’, ‘Dış Politika’ konuları yer aldı.

Deva’nın programında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

ANAYASA

Programda, Türkiye’nin siyasal sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yattığı vurgusu yapılarak, yeni bir Anayasa’yla birlikte, kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistemin tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye’deki anayasaların toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini yansıtmaktan, toplumsal barışı tesis etmekten uzak kaldığı belirtilen Demokrasi ve Atılım Partisi programında, devletin toplum ve birey tarafından tanımlanmadığı, toplumun ve bireyin kimliğine müdahale eden, ideolojik tarafsızlığı bulunmayan bir yapı olduğuna atıf yapıldı.

2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrası yapılan Anayasa değişikliğiyle demokratik denge ve denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı ifade edilen programda TBMM ve yargının işlevini yitirdiğine dikkat çekildi.

BASIN

“Basın Özgürlüğü” başlığında, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğu, özgür ve çoğulcu bir toplum oluşmasına sağladığı belirtilirken, günümüz Türkiye’sinde medya kuruluşlarının önemli kısmının siyaset etkisini girdiği ve propaganda aracı haline geldiğinden ötürü, basının görevini yerine getirmediği ifade edildi.

Sosyal medyanın, yurttaşların fikir ve eleştirilerini paylaştıkları bir ortak olmaktan çıktığı ve bilgiye erişimin giderek zorlaştığı bir mecra haline geldiği saptaması yapılan DEVA Partisi programında, internet mevzuatlarının uluslararası standartlara uygun, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirileceği vurgulandı.

Programda ayrıca basın meslek örgütlerinin de yer aldığı komisyon tarafından basın meslek kartlarının verilmesi yer aldı.

ADALET

DEVA Partisi’nin adaleti, toplumsal ve siyasal yaşamın vazgeçilmez bir ilkesi kabul ettiği vurgulanan programda, toplumun adalet değerlerinden uzaklaştığı ve yaşanan sorunların temelinde adaletin olduğuna dikkat çekildi.

Programda, adaletsiz hukukun sadece “yanlış hukuk” değil, hukukta zorbalık olduğu belirtilirken, hukuk devleti konusunda Türkiye’nin kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşılmasının DEVA Partisi’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.