“GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNLEMLER YETERSİZ”

DİSK-GIDA İŞ’TEN ÇARPICI RAPOR: “GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNLEMLER
YETERSİZ”
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Gıda Sanayi
İşçileri Sendikası ( Gıda-İş) Genel Merkezi bugün “Gıda sektöründe koronaviris
sürecinde yaşananlar ”la ilgili bir rapor yayımladı.

Haber:Hayati Akbaş

RİZE-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Gıda Sanayi
İşçileri Sendikası ( Gıda-İş) Genel Merkezi bugün “Gıda sektöründe koronaviris
sürecinde yaşananlar’la ilgili bir rapor yayımladı. Gıda-İş’e üye olan ve olmayan 45
işletmede işçilere koronavirüs sürecinde işverenler tarafından hijyen koşulları
oluşturulup oluşturulmadığı, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alınıp
alınmadığı incelenerek hazırlanan rapor, çok çarpıcı saptamalar içeriyor.
Gıda-İş’in “Gıda Sektöründe Koronavirüs Sürecinde Yaşananlar”la ilgili
kamuoyuna ve basına açıklanan Rapordaki saptamalar şöyle:
“Gıda üretiminde çalışan işçilerin sağlıkları ve çalışma koşulları koronavirüs
sürecinde güvenceye alınmalı. Farklı alanlarda 150 ile 4000 arasında işçi çalıştıran
(Çikolata ve her türlü çikolata çeşitleri, su, dondurulmuş hazır gıda, tavuk kesim ve
işleme, dondurma, sakız, et ve et ürünleri işleme, şeker ve şeker çeşitleri üretimi,
hazır yemek, soğuk sandviç, kuruyemiş işleme, hamur işleme ve ekmek üretimi, süt
ve süt ürünleri işleme, kahve ve  kakao, çay işletmeleri, soğuk içecekler, yağ üretimi,
baklava yapımı, un üretimi, sigara üretimi, meyve suyu imalatı, helva ve reçel üretimi,
makarna)  üretim yapan 45 gıda fabrikasında işçilerle yaptığımız görüşmeler
sonucunda koronavirüs konusunda alınan-alınmayan önlemler ve işyerlerinde
yaşanan sorunları tespit ettik. Dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs (Covid19)
salgını ile birlikte işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaştı. Milyonlarca işçinin
sağlığı, can güvenliği tehlikede. Gıda fabrikalarında çalışan işçilerin durumda farklı
değil. Gıda fabrikalarında üretim sürerken, çalışma koşulları aynı biçimde devam
ediyor. İşçilerin daha sağlıklı koşullarda çalışması için gerekli önlemler ve tedbirler
alınmıyor ya da göstermelik alınıyor. Fabrikalarda çalışan işçilerin emekleri, çabaları
karşılığını bulmuyor. Gıda üretimi yapan fabrikalardaki işçiler için acil önlemlere
ihtiyaç var. Koronavirüse karşı sağlık sürecinin işletilmesinin yanında, gıda ürünlerinin
sağlıklı ve kesintisiz halka ulaşması bu süreçte önem kazanıyor. Çünkü insan
sağlığının bir diğer yanı sağlıklı beslenmesidir.
ALINMAYAN ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR
* Bilgi aldığımız işletmelerin %70’inde üretim artmış durumda. Üretimi artmayan
fabrikalarda ise azalma söz konusu değil. Restoran zincirleriyle, doğrudan satış
yapan işyerlerinde sorunlar yaşanıyor.

* Türkiye’de uluslararası alanda faaliyet sürdüren gıda tekelleri, yerli firmalara göre
daha tedbirli davranıyor ve önlem alıyor.
*  İtalya’dan ham madde ithalatı yapan bir firmanın üretim sorunu yaşayabileceği
gözleniyor.
* Gıda üretimi artışı ve stok nedeniyle yoğun mesailer başladı, işletmeler işçi almak
yerine fazla üretimi aynı işçilerle yapmakta.
* Üç vardiya çalışmanın yanı sıra, günde on iki saat iki vardiya çalışan işletmeler var,
bazı işletmelerde iş yoğunluğundan dolayı haftalık izinler verilmiyor.
* Hastanelerde yemek dağıtan işçilerin iş yükü arttı. Karantina koşullarına hazır
olmaları istendi. Hastane yemekhanesinde eldiven ve maske sorunu yaşanıyor.
Servis yok, toplu taşımayla işe gidilip geliniyor.
* Taşeron uygulaması olan işletmelerde taşeron işçilerin çalışma koşulları daha da
zorlaştı.
* İşçilerin büyük çoğunluğu kendilerini koronavirüse karşı güvende görmüyor.
* Üretim sürecinde sosyal mesafe korunmuyor.
* Maske, eldiven ve koruyucu malzeme sağlanıyor ama yetersiz.
* Kimi işletmelerde kağıt havlu, sabun ve temizlik malzemeleri bulunmuyor.
* Koronavirüs (Covid19) salgını sonrası, yeterli önlem alınmadığı gözleniyor.
* İşyerlerinin %75’inde yemekhaneler, soyunma odaları gibi alanlar dezenfekte
yapılmadı, ya da göstermelik yapıldı.
* İşletmelerde ağırlıklı olarak yaşanan sorun servislerde hiçbir önlemin alınmamış
olması.
* Yemekhanelerde halen toplu yemek yeniyor ve sosyal mesafe korunmuyor.
* 50 yaş ve üstü, risk gurubunda olan işçilere yıllık izin kullandırılıyor, izin hakkı
olmayanlar ücretsiz izne çıkarılıyor.
* Soyunma odalarında topu giriş ve çıkışlar yaşanıyor.
* İşyerlerinde havalandırma sistemleri yetersiz.
* Su fabrikalarında geri dönüşüm damacanaları risk taşıyor.
* Yemeklerde bağışıklığı güçlendirici gıdalar konusunda ilerleme yok.
* Gıda üretimi artışı nedeniyle işten atmalar yaşanmıyor. Ancak risk gurubunda
bulunan işçilerin bir bölümüne yıllık izinleri verilirken, ücretsiz izin uygulamaları
yaygınlaşıyor.

* Bir fabrika 23 Mart-1 Nisan arasında üretim durdurmuş, işçilere çalışmadığı
sürelerde ücretsiz izin ve yıllık izin uygulaması yapılıyor. Çikolata ve şekerleme
üretimi yapan ağırlıklı ihracat çalışan bir işletme 30.03.2020 ile 13.04.2020 arasında
işçi ücretleri %60 ödenerek bakıma çıkacak.
* Doğrudan kendi restoran zincirleri üzerinde üretim ve satış yapan dört işletme ise
işçilere ücretsiz izin ve yıllık izin uygulaması başlattı.
* Bir işletmede 2021 yılının yıllık izinleri kullandırılmaya başlandı.
* İşe girişlerde ateş ölçümleri yapılmakla birlikte tüm işletmelerde aynı durum söz
konusu değil. Ateşi çıkanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilmek yerine evlerine
gönderiliyor.
* Beyaz yakalı işçiler ise evden çalıştırılıyor.
* Ürün stok eden işletmeler çoğalıyor.
* Tahin pekmez üretimi yapan işletmelerde üretim arttı, fazla mesai yaptırılıyor, fazla
mesai ücreti düşük ödeniyor.
* Bir işletmede, özel istihdam bürolarından makine temizliği, depolama  ve paketleme
için günlük yevmiyeci çağrılıyor.
* İş yükünün artması ile işçiler eğitim almadıkları makinelerde çalıştırılıyor.
* Zorunlu gıda üretimi yapan işyerleri dışındaki tüm gıda fabrikaları ve diğer
işletmelerde işçilere ücretli izin verilmeli.
* Fırınlar, ekmek satış büfeleri ve pastanelerin %80’inde çalışma koşulları açısından
hijyen, dezenfekte koşullarına uyulmuyor. İşçiler uzun saatler çalışmak zorunda
kalıyor. Kayıt dışı çalışma sürüyor.
Gıda fabrikalarında ve işyerlerinde yaşanan bu sorunlar yeni değil. Var olan ve
devam eden bu sorunlar kriz dönemlerinde daha da ayyuka çıkıyor. Bu raporda da
gördüğümüz gibi işçileri koronavirüsten korumak için gerçek ve etkili önlemler
alınmadığı gibi işçilerin çalışma koşulları ağırlaşmış ve tüm hakları kısıtlanmıştır.
İşyerlerinde çalışma süreleri günlük 6 saate düşürülmeli ve 4 vardiya sistemine
geçilmeli. Ücret kesintisi yapılmamalı. İki saatte bir havalandırmaya çıkmalı. Bütün
hijyen ve dezenfekte koşulları eksiksiz sağlanmalı. İşçilere maske eldiven gibi tüm
koruyucu malzemeler eksiksiz verilmeli. Risk grubunda olan işçiler ücretli izinli
sayılmalı. Servis sayıları artmalı, dezenfekte edilmeli ve sosyal mesafe sağlanmalı.
Bantlar arasında, yemekhanelerde ve soyunma odalarında sosyal mesafe kuralına
uyulmalı.
İşyerlerinde bir an önce gerçek tedbirlerin alınması ve işçilerin sağlığının
öncelenmesi için fabrikalardaki durumu takip etmeye ve mücadeleye devam
edeceğiz.”