Belediyeler yatırım yaparken Saraydan onay alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı belediyelerin bütçe talepleri sırasında belirtmesi gereken nitelikleri açıkladı. Buna göre belediyeler projeleri neden kendileri karşılayamadığını belirtmek zorunda; son karar ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın.

Belediyelerin yatırım nitelikli projelerinin desteklenmesi için yardım taleplerine ilişkin genelgeye göre, belediyelerin bütçe talebi yazılarında şunlara yer verilecek:

Projenin adı, amacı, gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu), projeye ilişkin ayrıntılı maliyet hesabı, büyüklüğü, uygulama yeri ve süresi, proje çıktıları, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş bilgilerine,
Talepte bulunan belediyenin güncel gelir, gider ve finansman bilgilerine,
Projenin belediyenin kendi kaynaklarıyla karşılanamama gerekçeleri
Belediyeler tarafından yapılan başvuruların sonuçları, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla belirlenecek.

İlgili maddeye 17 Ocak’ta yapılan değişlikle “Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir” ifadesi eklenmişti.