“BELEDİYENİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

POSBIYIK’TAN TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI
POSBIYIK: “BELEDİYENİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”
“ACİL EKONOMİK DESTEK PAKETİ İÇİN DEVREYE GİRMENİZİ BEKLİYORUZ”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda
bulunarak, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini belirtti.
Posbıyık “Bu krizde bekleyecek ve dayanacak gücümüz kalmamıştır. Yerel
yönetimlerin kaynak ihtiyacının karşılanması ve ekonomik destek paketinin
acilen çıkarılması için TBB olarak devreye girmenizi bekliyoruz” dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında bütün kaynakları seferber eden Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini ve artık
dayanacak gücünün kalmadığını belirterek Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulundu.
Posbıyık, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ve hükümetin bir
ekonomik destek paketini uygulamaya koyması için Belediyeler Birliği’nin devreye
girmesini istedi.
Başkan Halil Posbıyık’ın Türkiye Belediyeler Birliği’ne gönderdiği çağrı metni şöyle:
“Ülkemiz ve dünya, savaş dönemleri hariç, en büyük buhranlardan birisini yaşamaktadır.
Covid-19 Salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal sağlığı, ekonomiyi,
istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilemekte ve zorlaştırmaktadır. Salgının
ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi de bu etkileri ve bunlara yönelik politika
geliştirilmesini güçleştirmektedir.
Bu salgın halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerin bir yandan
kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak, temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse
olanaksız hale getirirken; öbür yandan çevre sağlığı, yoksullara yardım başta olmak üzere
birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırmaktadır.
Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyemizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın
önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açmıştır. Bu süreçte
belediyenin kira ve otopark başta olmak üzere pek çok gelir kaleminde düşüşler
yaşanmıştır. Çalışanlarının ücretlerini ödemekte bile zorlanmaktadır.
Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri, toplu ulaşım araçları ve diğer birçok
kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyemizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini
kıyaslanamaz biçimde artırmaktadır.

İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler ve
birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve
büyük oranda artmasına, dolayısıyla yaşayabilmek için acil yardım ihtiyacı bulunan
vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açmaktadır.
Bu artan ihtiyaçların yerel imkanlarla ve zaten zor durumda bulunan vatandaşların
katkılarıyla karşılanması giderek güçleşmektedir.
Bu durum karşısında belediye olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel
yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin devreye girmesini bekliyoruz.
1945 yılında kamu yararına dernek olarak kurulmuş; 2005 yılında ise belediyeleri ulusal
ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi
olduğu tek yerel yönetim birliği haline gelmiş olan TBB’nin tüzüğü Birliğe bu görevi
yüklemektedir.
Şöyle ki; Birlik Tüzüğü’nün Birliğin görevlerini belirleyen 7. maddesinin (ç) bendi
“Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla
girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek” görevine yer verirken, aynı
maddenin (f) bendi de “Yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği
ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik etmek ve destek
olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum
merkezi oluşturmak” hükümleri yer almaktadır.
Bu çerçevede yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir
ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için TBB’nin,
hükümet nezdinde, gerekli girişimlerde bulunması için çağrıda bulunuyoruz.
Gittikçe büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu krizde belediyemizin gücü
giderek azalmaktadır, dayanacak gücümüz kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi
olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi
sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir.”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin girişimi üzerine, CHP’li belediyeler, benzer
çağrı mektuplarıyla TBB’ye başvuruda bulunuyorlar.