Yeni vergi demek, yeni ZAMLAR demek….

Ülke ekonomisinde beklenmedik açıklar yaratan Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla ,Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, yüzde 10’dan yüzde 15’e, kambiyo işlemlerinde vergi oranı binde 2’den yüzde 1’e çıkarıldı.

Son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan oranda mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanıyordu. Değişiklikle beraber bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi.
Değişikliğin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Dövize vergi de arttı
Öte yandan, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Ccumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2’den yüzde 1’e artırıldı.

Bankalarla yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV’nin 0 oranında uygulanması kararlaştırıldı.