”En düşük Emekli Maaşı 3500 TL olmalıdır”

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI HOPA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Tüm Emekliler Sendikası-Emekli-Sen- Hopa Şubesi Emeklilerin hakları için
basın açıklaması yaptı.
Haber:Hayati Akbaş
HOPA- Tüm Emekliler Sendikası-Emekli-Sen- Hopa Şubesi Emeklilerin hakları için
basın açıklaması yaptı. Sendika Başkanı Saim Aydın imzası ile yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi: “Mart ayı başında başlayan “ Koronavirüs ” salgını ile gerek
kişisel gerek toplumsal yaşamımızda önemli değişiklikler olmuştur
Anayasamızın amir hükmü olan sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket
etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki tam tersi davranmış, bu salgından olumsuz
etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bırakmıştır.
Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler gelmektedir.
Zaten yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale gelmiş, açlık
sınırında yaşayan emekliler özellikle sağlık giderleri ve koruyucu tedbirler için yetersiz
maaşlarından harcama yapmak zorunda kalmışlardır.
Ardı ardına açıklanan paketlerde ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak,
rahatlatacak hiçbir önlem yer almamıştır.
En düşük emekli maaşının 1.500 Tl olacağına dair açıklama “emeklilerin açlık
sınırının altında yaşadığı” gerçeğinin yetkililer tarafından kabul edilmesidir. Aslında
artış diye ifade ettikleri bu durum bir kandırmacayı ifade etmektedir.
8 milyon civarında emeklinin maaşı 2.000 TL nin altındadır. Yani 8 milyon
yurttaşımız asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş almaktadır.
Bu yüke bir de maske, dezenfektan gibi giderler de salgın nedeniyle eklenmiştir.
Emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske arasına sıkıştırılmışlardır.
Yine bu dönemde emeklilerin sağlık giderleri artmış, bu konuda da destekleyici
hiçbir önlem emeklilerin lehine alınmamıştır.
Siyasi iktidar bu salgını adeta bahane bilip hem emekli maaşlarındaki kesintiler
yapmayı istemekte hem de toplumsal yaşamımızda baskıcı politikalarını uygulamaya
sokmak istemektedir.
Tıbbi önlem olması gereken kısıtlama ve yasaklamaları demokratik hak
arayışlarına karşı önlem olarak çıkarmaktadır.

 Başta gazeteciler ve siyasetçiler olmak üzere bütün muhaliflerin baskı altına
alınmaya çalışılması,
 Kıdem tazminatı hakkının kaldırılmak istenmesi,
 Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında emeklilik sisteminin özelleştirilmeye
çalışılması,

 Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının görmezden gelerek çözülmemesi, bu
yaklaşıma örnek sayılabilir.

Tüm Emekliler Sendikası iktidarın bu baskıcı, yasaklayıcı yok sayıcı yaklaşımına
karşı hak ve taleplerini dile getirmekte ısrarcıdır. Sendikamız başta 65 yaş üstü
yurttaşlarımız olmak üzere kısıtlama ve yasaklamaya maruz kalan herkesin bütün
ihtiyaçlarının merkezi ve yerel yönetim tarafından karşılıksız olarak giderilmesini her
ortamda ifade etmiştir.
Bu çerçevede hala salgının etkisinin azalmadığı hatta kimi İllerde arttığı
gerçeğinden hareketle, kısıtlama getirilen bütün kesimler başta olmak üzere her türlü
maddi, sosyal ve tıbbi desteğin verilmesi sendikamızın temel hedeflerinden biridir.
Yine emekliler gülünç oranda yüzdelik zamlarla, avutulmaya çalışılmaktadır.
Ülkemizin bütün birikiminde payı, emeği olan emekliler ne yazık ki siyasi iktidar
tarafından bir yük olarak görülmekte, aldıkları sefalet ücretinde bile kesinti yapılmaya
çalışılmaktadır.
Salgın süresince destek yerine borçlandırmayı seçen ve teşvik eden siyasi
iktidar, bu yolla emeklinin faiz batağına, tefeci batağına düşmesini de adeta teşvik
etmektedir.
Temmuz ayında maaşlarımıza yapılacak olan yüzdelik zammın derdimize çare
olmayacağını, zaten temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan ve
nerdeyse % 50 oranını bulan zamlarla bu yüzdelik zammın çoktan geri alındığını
biliyoruz.
Krizin ve olumsuzlukların sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler
çekemez. Temmuz ayında yapılacak olan ve yüzdelik bile sayılamayacak zamlar ile
güya enflasyon farkı komik bile denemeyecek oranlardır. Emeklilerin yüzdelik
zamlara değil, insanca yaşayacak ücrete ihtiyacı vardır.
Bizi açlıkla, yoksullukla, baskıyla terbiye edeceğini sananlar yanılıyorlar.
Bu süreçte siyasi iktidardan taleplerimiz şunlardır:
 En düşük emekli maaşı 3.500 TL düzeyinde olmalıdır.
 Yılda 2 kere verilen ikramiyeler 4 sefere çıkarılmalı ve tutarı da 2.000 TL
olmalıdır.
 Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları kaldırılmalıdır. Sağlık
hizmetleri tamamen ücretsiz ve kamu denetiminde olmalıdır.
 Emekliler için Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için
2.000 TL salgın desteği yapılmalıdır.
 İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet
tarafından karşılanmalıdır.
 Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için % 50
indirimli olmalıdır. Aradaki fark sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet
tarafından karşılanmalıdır.
Hakkımızı istemek, hakkımızı aramak bu ülkenin her değerinde payı, emeği olan
biz emeklilerin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı her koşulda kullanacağız”.