AHEF: YÖK “TEK HEKİMSAĞLIK RAPORU”NDA YETKİLİ DEĞİLDİR

AHEF: YÖK “TEK HEKİMSAĞLIK RAPORU”NDA YETKİLİ DEĞİLDİR

YÖK tarafındanbelirtilen “özel hükümle istenen heyet raporu aile hekiminden alınacak” kararıTürkiye genelinde aile hekimlerinin tepkisine sebep oldu. Aile HekimleriDernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “sporcu dendiğindeakla ilk kardiyak muayene gelir. Aile Hekimleri bu muayeneyi nasıl yapacaklar?”dedi.

AHEF, sporcu yeterliliğinin temel muayenesinin “kardiyak”muayene olduğuna dikkate çekerek “tam donanımlı fakülte hastanelerinde bilekardiyak muayenede patolojik ve masum üfürüm ayırt etme yeteneği %79 hatalıiken bu kararı veren yöneticileri sağlık konusunda duyarlılığa davet ediyoruz.Siz genç sporcunuzun fiziki yeterlilik raporlamasını hiç bir donanımı olmayansadece fizik muayene ile hastalık yakalama şansı %20 olan aile hekimlerinin tekhekim raporuna nasıl mahkum edersiniz?” diyor.

Konuyla ilgili AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen; “Sporcusağlığı için yapılması gereken testler ve ileri tetkikler aile sağlığımerkezlerinde bulunmamaktadır. Bu konunun önemine dikkat çekerek sağlıkkonusunda tek muhatabımız olan bilimsel çalışmalar tecrübelerimiz ve SağlıkBakanlığı uygulamaları sonucunda sporcu yeterlilik tek hekim raporunureddediyor, bu konuda her sporcunun ilgili uzmanlarca değerlendirilmesi içinçabalayacağımızı, keşke diyerek ailelerin canlarının yanmasını istemediğimizive ülkemizdeki her sporcu gencimizin sağlık düzeyini önemsediğimizi kamuoyunaduyururuz” diyor.