Aile Hekimleri son karardan memnun olmadılar

AİLE HEKİMİNE PANDEMİÖDENEĞİ ALDATMACASI

Aile Hekimliği çalışanları pandemi sürecinde hastanelerinpoliklinik yükünün azalması karşısında, asli görevi koruyucu hekimlik olmasınarağmen, artan poliklinik hizmeti ve beraberinde gelen yoğun bürokratikangaryalar ile uğraşmak zorunda kalmıştır. AHEF olarak aile hekimlerininözverili çalışmasını Bakanlığımıza defalarca yazdığımız yazılarla, farklıiletişim kanalları ve basın yoluyla, onlarca haber aracılığıyla 4 ay boyuncaanlatmaya çalıştık. Kamuoyunu gündem üzerine bilgilendirdik. Ancak dün geceyarısı yapılan “ek ödeme ve izin kullanımı” odaklı açıklamada halen haklarımızıngözetilmediğini görmek, emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi sonderece üzmüştür.

“Hastalanma” hakkımız dahi bulunmadığı gibi adeta bu konudacezalandırılıp, ücretlerimiz kesilmiş ve çalışma şevkimiz kırılmıştır. Busüreçte diğer kamu kurumları ek ödemeleri hiçbir şarta bağlanmadıkları halde -nehazindir ki- sürecin en önündeki neferleri arasında yer alan aile hekimliğiçalışanları ek ödeme için şarta bağlandı. Bunu son derece “adaletsiz” olarak nitelendirdiğimizibilmenizi istiyoruz.

İzin vekâlet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflamaşartına bir de pandemi şartı ile zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzuhiçe sayıp, gururumuzu kırıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bizegüvenin diyemezsiniz! Pandemi ödemesini biz talep etmedik Sayın Bakanımızsözünü verdi. Pandemi Mart ayında başladı. 1Ağustos’un pandemi başlangıcı sayılmasını kabul etmiyoruz.

Aylık şartlı 3 bin TL alacağımızı yayınlayan medyakuruluşlarına malzeme verilmesine vesile olan, sahanın sorunlarını görmezdengelen, kronik hastalarımıza idari izinemri vermeyip Covid 19 olan meslek çalışanlarının maaşlarını kesen, binlerceaile hekimliği çalışanının sesini duymayanlar ne yazık ki 5 Eylül gece yarısısesini duyurdu. Sanki hakkımız olmayanı biz talep ediyormuşçasına kamuoyundayanlış algıya neden olan açıklama “sağlıkta şiddet” olaylarını tetiklerniteliktedir. Toplum ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmek şiddetin enbüyük kaynağı olacaktır. Buna bir dur demelisiniz.

Orantısız ödemeye layık bulduğunuz Aile Hekimleri ve ailesağlığı çalışanlarına yapılan bu adaletsiz ödemeyi reddediyor, meslek onurumuzasadakayla muamele edemeyeceğinizi deklare ediyoruz. Kabul etmiyoruz!

Sizin de bildiğiniz gibi defalarca Aile Hekimliğini vesahadaki çabalarımızı, çaresizliklerimizi size anlattık. Ancak hala ailehekimliği uygulama ve etiğini anlamamış olmanız, pandemi sürecindekiçabalarımızı görmemiş olmanız nedense son açıklamalarınızla bizi hiçşaşırtmadı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak son 6 ayda tümpolikinlikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi üzerimize yüklenirken,aşılarımızı, gebelerimizi hiç aksatmadan takip ederken, üvey evlat muamelesigörerek canla başla çalıştığımız Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarının birkalemde yok sayılmasını kabul edemeyiz.

Beş bin Aile Hekimi, aile sağlığı çalışanı bu salgınhastalığın pençesine düşmüş şehitler verilmeye devam ediliyorken, Covid 19 olduğuiçin maaşı kesilen hekimlerden bir özür bile dilenmezken, iş güvenliği sağlığıhiçbir şekilde sağlanmazken, memleketin tüm kanallarından koro halinde ‘’ailehekimine bu parayı verdik!’’ haberleri; ettiğimiz yemini, meslek onurumuzu,güvenimizi zedelemektedir!

6 aydır binbir sorunla boğuşan biz aile hekimlerini görmezdengelen iradeniz şartlı, emeği yok sayanbir yaklaşımla bir kez daha bizi görmediğini duymadığını ispat etmiştir.Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken buonur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz