Kamu avukatları fişleniyor mu?

CHP’Ankara Millet vekili Ali Haydar Hakverdi Kamu Kurumlarında çalışan avukatlara ikinci baro için yapılan imza baskısını meclis gündemine taşıdı.

Kamu avukatları fişleniyor mu?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuyla ilgili yazılı soru önergesi veren Hakverdi.

Adalet Bakanlığı Bürokratlarının 2. Baro kurulması için imza toplanması telkini ile Bakanlıklarda ‘ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürleri ’, kurumlarda ‘ Baş hukuk müşavirlerine ’ talimat verip vermediğini soran Hakverdi, kamuda çalışan avukatların bu yöntem ile fişlendiği ve işleri ile tehdit edildiği iddialarını da gündeme getirdi.

Hakverdini soru önergesi şöyle:

Temmuz 2020 tarihinde TBMM Genel kuruluna getirilen Çoklu Baro düzenlemesi her türlü
itirazımıza ve ısrarımıza rağmen kanunlaştı. Bu süre zarfında Başta İstanbul olmak üzere
Ankara ve İzmir’de 2. Baro kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Gerekli imzayı
toplayamayan girişimler sonuçsuz kaldığında devreye İçişleri Bakanlığı girerek Baroların genel
kurullarının 2 ay ertelenmesine karar verdi.
Toplu halde mitingler, düğünler, toplantı ve organizasyonlar yapan iktidar iş Baro Genel
Kurullarına geldiğinde pandemiyi hatırladı.
İçişleri Bakanlığı’nın aldığı bu kararın gerekçesinin pandemi değil siyasi olduğu, İstanbul
haricinde yeterli imzayı toplayıp kurulamayan ikinci barolara zaman kazandırmak olduğu gün
gibi ortadayken, kamu kurumlarında görev yapan avukatlara imza baskısı yapıldığına dair
haberler gündemde yer almaya başladı.
Bu çerçevede;
1-Adalet Bakanlığı Bürokratlarının 2. Baro kurulması için imza toplanması telkini ile
Bakanlıklarda ‘ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürleri ’, kurumlarda ‘ Baş hukuk müşavirlerine ’
talimat verdiği doğru mudur?
2- Adalet Bakanlığı bürokratlarından aldığı talimatla Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlerinin ve
Baş Hukuk Müşavirlerinin kurumlarında çalışan avukatları odalarına çağırarak kurulacak yeni
barolar için imza istedikleri doğru mudur?
3- Kamuda çalışan avukatlar bu yöntem ile fişlenmekte ve işleri ile tehdit edilmekte midir?
4- Bu haberler üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde herhangi bir
inceleme ve soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?

Ali Haydar HAKVERDİ
CHP Ankara Milletvekili