20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürdüğü bir ülke, çocukların en temel hakkıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kabul edildi. Dünya Çocuk Günü, sağlık, beslenme, eğitim ve korunma gibi alanlardaki hakları yaşama geçmeyen milyonlarca çocuk konusunda farkındalığı artırma ve gerekli yardımları sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin yapılı çevre farkındalığı eğitimi kapsamında 18 ülkede ve 18 yıldır ülkemizde Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde yürütülen çocuk ve mimarlık çalışmaları; kent ve mimarlık hakkının, yaşam alanlarına dair çocuk katılımını sağlamayı vazgeçilmez bir hak olarak görmektedir.

Pandemi sürecinde halk sağlığı temelli bir mimarlık ve kentleşme politikasının dünyada ve ülkemizde ihmal edilmesinden kaynaklı, çocuklar okulda eşit koşullarda eğitim alma hakkından, oyun hakkından ve sağlıklı çevrelerde yaşama hakkından mahrum kalmışlardır.

Her çocuk ailesinin gelir durumuna bakılmaksızın, sağlıklı çevrelerde ve nitelikli mekanlarda yaşama, ve eğitim alma hakkına sahiptir. Çocuk bir ülkenin geleceğidir. Çocukların bedensel ve zihinsel bütünlüğünün korunması, sağlıklı mekanlarda güvenli şekilde yaşaması ve gelişiminin her aşamasında sosyal devlet anlayışı ile ihtiyaçlarının karşılanması olmazsa olmazlarımızdır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürdüğü bir ülke çocukların en temel hakkıdır inancıyla, “Çocuklar için, çocuklarla birlikte, çocuklar tarafından” yaklaşımıyla, çocuk dostu bir mimarlık, çocuk dostu bir kent, çocuk dostu bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların incitilmeyeceği bir gelecek çocuklara sözümüzdür.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu