’’Soğuk havayla korona virüsle mücadele zorlaşacak.’’

PROF.DR.H.TAMER DODURKA’’ÇEVRE SAĞLIĞI TEDBİRLERİ ALINMAZSA
VİRÜSLE MÜCADELEDE BÜYÜK BEDELLER ÖDEYECEĞİZ’’
Covid-19 vakalarının arttığı bugünlerde İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.H.Tamer Dodurka uyardı: ’’Soğuk havayla bazı illerimizde korona virüsle
mücadele zorlaşacak.’’
Birçok ilimizde Mahalli Çevre Kurulu kararlarıyla ısınma amaçlı kömür kullanımı
yasaklanmışken bazı illerimizde ise kamu binaları dahil kömür kullanımına halen
devam ediliyor. Soğuk havaların bastırmasıyla bu kullanım daha da fazlalaşacak
diyen Prof.Dr.H.Tamer Dodurka konuyla ilgili şunları söyledi:’’ Kömür kaynakları
bakımından özellikle bazı yörelerimiz zengin. Bu kaynakları işleten kömür (linyit)
sektörünün kentlerde kömür kullanımı konusunda talepleri mevcut. Bu talebe kömüre
dayalı termik santralleri de dahil edebiliriz. Oysa “Mevcut kaynakları ekonomiye
kazandırmak” gibi aslında sağlık ekonomisi açısından bize çok daha ağır bir bedel
ödeten bu anlayıştan özellikle bu günlerde vazgeçmemiz gerekiyor’’ diye belirtti.
KORONA SALGINI KÖMÜRDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN
ÖLÜMCÜL RİSKLERİNİ DAHA DA ARTTIRDI
“Dumanlarıyla doğrudan bir zehir sayılan kömürün kentlerde kullanımı gelişmiş
ülkelerde tamamen terk edildi” diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.H.Tamer Dodurka sözlerine şöyle devam etti: ’’Ekonomisi kötü bazı ülkeler
gerek ısınma amaçlı gerekse de enerji üretimi amaçlı olarak vatandaşın olumsuz
etkilenmesini göze almak zorunda kalıyorlar. Ama kısa vadede ülke ekonomisine
getirdiği para zaman içerisinde kaybedilen insan sağlığı için fazlasıyla harcanıyor. Bu
olumsuz etkiler arasında astım ve KOAH başta olmak üzere kronik akciğer
hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve kanseri sayıyorduk. Ancak korona salgını,
kömürden kaynaklanan hava kirliliğinin ölümcül risklerini daha da arttırdı. Yurt dışında
yapılan çeşitli araştırmalar korona virüs ölümleri ile hava kirliliği arasında doğru bir
orantı olduğunu, kirlilik artışıyla ölüm oranlarının da arttığını ortaya koydu. Örnek
vermek gerekirse, Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada hava kirliliği fazla
olan yerleşim yerlerinde, virüs vakalarının yüksek olduğu, kirli havaya uzun süre
maruz kalmanın korona ölüm oranını %11 arttırdığı saptandı. Türkiye’de kamuoyu ile
paylaşılan böyle bir araştırma yok ama Covid 19’un, gerek sanayi gerekse de bina
bacalarından çıkan dumanın az olduğu kırsal yerleşim yerlerinde daha düşük
seyretmesine ilişkin gözlemler bu araştırma sonuçlarıyla uyumludur’’ açıklamalarında
bulundu.
KÖMÜR KULLANIMI TERK EDİP ALTERNATİF YAKITLARA GEÇİLMELİ
Covid 19 salgınıyla birlikte kentlerde ısınma amaçlı kömür kullanımının terk edilip
alternatif yakıtlara geçilmesinin öneminin daha da arttığının altını çizen
Prof.Dr.H.Tamer Dodurka sözlerini şöyle bitirdi: ‘’Korona virüsün kirli hava
koşullarındaki ölümcül etkileri göz önüne alınarak, alternatif yakıtlara henüz