”Denetim dışı hiçbir kişi ve kurum bırakılmamalıdır”.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Toplantısına Katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e CHP’li Ali Haydar Hakverdi’den 9 Öneri.
03/12/2020 Tarihinde Yapılan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Toplantısına Katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Hakverdi tarafından iletilen
Görüş ve Öneriler şöyle :

-Bağımsız yargının tesis edilebilmesi için somut adımların atılması öncelikli talebimizdir. Yürütme ve yasamanın baskısını doğuran bütün uygulama ve yasal düzenlemelere son verilmelidir. Bu kapsamda öncelikli olarak Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli, Bakan ve Bakan yardımcısı kuruldan çıkarılarak bağımsız bir HSK’nın tesis edilmesi için Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Hakim Savcı meslek kuralları yeniden düzenlenerek özlük hakları ve meslek güvenceleri verilmeli. Hakim ve savcıların ayrı kurulları olmalıdır. Savcı hakim kürsüsünden indirilmelidir. Her türlü baskının önüne geçilmelidir. Mesleğe alımlarda şeffaflık ve denetlemenin önü açılmalı, kayırmacılığa yönelik cezalar getirilmelidir. Özellikle hak ihlallerinde yargıca rücu ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
Devlet kaynaklarının harcanmasında her aşamada denetimi sağlayacak mekanizmaların yeniden tesis edilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Denetim dışı hiçbir kişi ve kurum bırakılmamalıdır.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı vatandaşlar lehine ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Usul ve yöntemleri ve sonuçlarına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
KHK ile mağdur edilenlerin hakkaniyetli ve bağımsız bir yargı tarafından yeniden gözden geçirilmesinin ayrıntılı bir yasal düzenleme ile önü açılmalıdır.
CMK 104 ve ilişkili olduğu maddelerde cumhuriyet savcılığının salıvermeye itirazları kaldırılmalıdır.
Kadın cinayeti tanımlanmalı ve kanunlarda yaptırımlarda ağırlaştırıcı hükümler konulmalıdır.
Hayvan hakları konusunda ayrıntılı yasal düzenlemeler, önleyici tedbirler ve cezai müeyyideler tesis edilmelidir.
Cezaevlerinde ayrıntılı raporumuzda belirttiğimiz üzere uygulama birliğinin sağlanmasından başlayarak ayrıntılı infaz kanunu ve yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Güvenlik tedbirlerinde insan haklarını önceleyen düzenlemeler yapılmalıdır.

CEZAEVİNDEKİ ENGELLİLERİN EĞİTİM SORUNU
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cezaevinde Yaşanan Uzaktan Eğitim Engellerini Meclis Gündemine Taşıdı.
Islak İmzalı Öğrenci Belgesi Olmasına Rağmen Sınava Girişler Engellendi.

Hakverdi, edindiği bilgiye göre Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan ve cezaevinde eğitimine devam eden hukuk fakültesi öğrencisi C.M.’nin ıslak imzalı sınava giriş ve öğrenci olduğunu gösterir belgesi olmasına rağmen vize ve final sınavlarına girişinin engellendiği iddiasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hakverdi; “Eğitim hakkının anayasamızca güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden biri olduğunu, bu haktan her yurttaşın eşit şekilde faydalanması gerektiğini, kişi cezaevinde olsa dahi bu haktan mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Sözlükler Kitap Kotasına Dahil Ediliyor!
“Cezaevlerindeki kitap sınırlaması nedeni ile öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitaplar kendilerine verilmiyor. Ders notları, ders kitapları ve sözlüklerin kitap kotasına dahil edilmemesi gerektiğini dile getiren Hakverdi, yine aynı koğuşlarda eğitimlerine devam eden birden fazla kişinin tek bir masada mesafe kuralları ihlal edilerek birlikte çalışmaya zorlandığını ve yapılan ikinci masa taleplerinin reddedildiğini, bu durumun mahkumların sağlıklı koşullarda eğitim almasının önüne geçtiğini dile getirdi.