“Barolar, adli yardım ödemelerini zamanında yapmalıdır”

Avukatların adli yardım ücreti için faiz ve tarife kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, peşin ödenmesi gereken adli yardım ücretinin iki yıl gecikmeyle ödenmesinin makul bir süre olmadığına karar vererek, faiz ödenmesine veya ödeme tarihinde geçerli tarifeye göre ücret ödenmesi tavsiyesinde bulundu. AHG-A, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekonomik olarak zor günlerden geçen avukatların hakları yönetmeliğe uygun şekilde hemen ödenmelidir. Gecikmeye bağlı ödemeler de görmezden gelinmemelidir” çağrısında bulundu.

Ankara- Ankara Barosu Avukatlarından Buse Han’ın 2019 yılındaki adli ücret alacağının, ilgili süre içerisinde ödenmemesi üzerine yaptığı başvuru Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından haklı bulundu ve Avukat Han’a gecikme faizi ödenmesi yönünde tavsiye kararı verildi. KDK ayrıca, ödemesi hala yapılmayan adli ücretler için de görev tarihindeki değil, ödeme tarihindeki tarifenin esas alınması tavsiyesinde bulundu. Avukat Hakları Grubu – Ankara (AHG-A)’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, avukatların içerisinde olduğu ekonomik sorunlara değinilerek, “Ücretlerin zamanında ödenmesi hayati önem taşırken, bir yılı aşkın süren ödemelerde faiz ödememek için yönetmeliklere göndermeler yapılacağına, avukatların haklarını karşılayabilmek için çalışmalar yürütülmelidir” ifadelerine yer verildi.

“Barolar, adli yardım ödemelerini zamanında yapmalıdır”

Avukat Hakları Grubu – Ankara’nın söz konusu karar üzerine yaptığı açıklamada, AHG-A üyelerinden Avukat Buse Han’ın başvurusunun bütün avukatları ilgilendirdiği ve avukat hakları konusundaki mücadelelerinin süreceği belirtildi. Avukatların ağırlaşan ekonomik şartlarının salgın koşullarıyla birlikte görmezden gelinemez bir hal aldığı belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanan avukatların gecikmiş adli yardım ödemeleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Barolar, adli yardım ödemelerini zamanında yapmalıdır. Ödenemeyen adli yardımların faizinden de kaçınılmamalıdır” ifadelerine yer verildi. AHG-A, avukatların asgari ücretle çalıştırıldığı ve birçok meslektaşlarının işçi avukatlık yaptığı bu dönemde adli yardım görevlendirmelerinden doğan alacakların öneminin bir kat daha arttığını belirterek, “Mesleğin ekonomik şartları ortadayken, buna kayıtsız kalmak ve geç ödenen alacakların faizinden kaçmak meslek onuruna yakışmamaktadır” denildi.

Adli yardım ödemelerinde geciken döneme faiz kararı

Avukat Han, kararla ilgili olayda, 17 Mayıs 2019 tarihindeki adli yardım görevlendirmesinden doğan alacağının ödenmesi için Ankara Barosu’na gerekli başvuruları yaptı ancak ilgili yıl içerisinde avukata herhangi bir ödeme yapılmadı. Av. Han, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen alacağının ödenmemesi üzerine yaptığı başvuruda gecikme nedeniyle faiz ödemesi yapılamayacağı cevabı ile karşılaştı. Bunun üzerine KDK’ya yaptığı başvuruda, adli yardım çalışmasından doğan alacağının kendisine faizsiz ödendiğini belirten Av. Han, ücretin faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Ankara Barosu: “Yönetmelikte faiz düzenlemesi yok”

Ankara Barosu şikayete ilişkin açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen ödeneğin kendilerine yılda dört taksit şeklinde yapıldığı, gelen ödeneklerin de yeterli olmadığı için adli yardım ödemelerinin geciktiği belirtildi. Baro başvuruya ilişkin açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğine göre gecikme halinde faize hükmedileceğine yönelik bir düzenleme olmadığını belirterek faiz ödemesi ve ödemenin yapıldığı tarihteki tarifeye göre ücret ödemesi yapılmasının mümkün olmadığını savundu.

İlgili mevzuatta, “Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir” ifadesinin yer aldığını belirten KDK, başvuru konusu uyuşmazlıkta şikayet konusu ücretin geç ödendiği noktasında bir uyuşmazlık bulunmadığını ancak Av. Han’ın ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle faiz istemesi noktasında bir uyuşmazlık bulunduğunu ifade etti.

KDK: “Ödeme tarihindeki tarifeye göre ücret ödenmelidir”

KDK, adli yardım yönetmeliğindeki “… peşin ödenir.” ifadesine dayandırdığı kararda, ödemenin yapıldığı takvim yılındaki tarifede yazan ücret dikkate alınarak ödeme yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, başvurucunun 2019 yılı içerisinde herhangi bir faiz talebinde bulunamayacağı, ama yönetmeliğin adli yardım ödeneğinin barolara dağıtımını düzenleyen 10’uncu maddesine göre alacağın en geç görevlendirmenin yapıldığı takvim yılı sonuna kadar ödenmesinin gerektiği belirtilerek, takip eden 2020 yılındaki gecikmeler nedeniyle faiz ödemesi talebinde bulunulabileceği belirtildi. Bu karara göre, Av. Han’ın 17 Mayıs 2019 tarihli görevlendirmesinden kaynaklanan ve 15 Ekim 2020 tarihinde ödenen alacağı için 2020 yılındaki gecikmelere yönelik yıllık yüzde 9 faiz oranı üzerinden faiz alacağı talep etme hakkı bulunduğu belirtildi.