Atatürk Orman Çiftliği Talan edildi!

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün
Vasiyetine Uygun Hale Getirilmesi İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasını
İstedi.
Hakverdi, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesiyle;

Arazi üzerinde vasiyete ve yasalara uygun olmayan tüm yapılaşmaların, işlem ve
tesislerin belirlenmesi, bu konuda gerekli düzenleme ve planlamanın yapılması,
arazinin mirasa uygun bir şekilde kullanılması ve tarihi emanete sahip çıkılması amacı
ile Meclis Araştırması komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.
Atatürk Orman Çiftliği Talan edildi!
Hakverdi önergede “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Orman
Çiftliği’ni 11 Haziran 1937 yılında halkın kamusal kullanım yeri ve Ankara’nın nefes
alma alanı olarak şartlı bağış ile ulusumuza hediye ve emanet etmiştir.
2002 yılında AKP Hükümetinin iş başına gelmesi ve 2006 yılında Atatürk Orman
Çiftliği’nin plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmesiyle,
Atatürk Orman Çiftliği asrın talanı ile karşılaştı. Maalesef böylesine kıymetli bir
Cumhuriyet simgesi ve Ata mirasının üzerine, özellikle son yıllarda birçok usulsüz
yapı yapıldı ve bu mirasa adeta ihanet edildi.” ifadelerine yer verdi.
Akp iktidarının Atatürk’ün mirasına ve tarihi değerlerimize sahip çıkmadığını belirten
Hakverdi,
“Neredeyse her açıklamasında değerlere saygı ve millilik açıklaması yapan iktidar, iş
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara ve Türkiye’ye emanet ettiği mirası korumaya
geldiğinde özensiz davranmaktan ve bu mirası katletmekten etmekten geri
durmamaktadır.
Atatürk Orman Çiftliği’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
Mirasına Uygun Bir Şekle Yeniden Getirilmesi Cumhuriyet Değerlerimize,
Halkımıza ve Atatürk’e bir vefa borcumuzdur.
Atatürk Orman Çiftliği, tüm bu tarihi özelliklerinin yanı sıra modern tarım
tekniklerinin ilk örneklerini barındıran bir tarım okulu, bunun yanı sıra Ankara için de
bir nefes alanıdır. Bu doğrultuda Atatürk Orman Çiftliği’nin mirasa uygun bir şekle
yeniden getirilmesi Cumhuriyet değerlerimize, halkımıza ve Atatürk’e bir vefa
borcumuzdur.” dedi.