”Cezaevlerinde Anneleri İle Birlikte Kalan Bebekler Ve Çocuklar İçin acil çözüm bulunmalı”

CHP’den cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan bebekler ve çocuklar için araştırma önergesi.
CHP’li Hakverdi, “Cezaevlerinde annesi ile birlikte kalmakta olan bebeklerin ve çocukların yaşadığı mağduriyetlerin araştırılması ve sorunların insani bir çözüme kavuşturulması’ amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdi. Önergede, gelişim ve öğrenme çağında olan yüzlerce bebek ve çocuğun annesi ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda olduğunu belirten Hakverdi, bu çocukların cezaevi koşullarında suçu erken yaşta öğrendiğini ve gelişim çağlarını çok kötü koşullarda geçirdiklerini, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin TBMM’ye sunduğu araştırma önergesinde “0-6 yaş aralığının çocukların gelişimi ve öğrenmenin en hızlı görüldüğü dönem olduğu” vurgusu yapıldı.
Ülkemizde maalesef yüzlerce çocuk anneleri ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda. İnsanlar doğumundan ölümüne kadar birçok farklı dönemden geçmektedir. Her dönem ayrı bir gelişim ve öğrenme çağıdır. 0-6 yaş arası da bu gelişimin ve öğrenmenin en hızlı görüldüğü dönemdir. Bireyin kim olduğunu öğrendiği bu dönem duygusal farklılıkların ve beceri gelişimlerinin en yoğun görüldüğü dönemdir. Bu gelişimlerin ve öğrenmenin olumlu ve doğru olabilmesi için bireye doğru deneyimler kazandırılması ve doğru rol modellerin önderlik etmesi çok önemlidir.
CHP’li Hakverdi’nin araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:
ÇOCUKLAR CEZAEVİ KOŞULLARINDA ERKEN YAŞTA SUÇU ÖĞRENİYOR
Yeni doğan bir bireyin ve bir çocuğun gelişimi cezaevi koşulları ile bir arada düşünüldüğünde, çocukların birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalıyor olması da kaçınılmaz. Çeşitli suçlara karışmış insanlarla aynı ortamda bulunan ve gelişim evresini geçiren çocukların erken yaşta suçu öğreniyor olması da acı bir gerçek olarak ortaya çıkmakta.
BU ÇOCUKLAR İÇİN ÖZENLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI VE TÜM İMKANLAR KULLANILMALIDIR
En özel çağını anneleri ile birlikte cezaevi ortamında geçirmek zorunda olan bu çocuklar, bir an önce rehabilite edilmeli, topluma faydalı birer birey olabilmeleri için özenli çalışmalar yapılmalı ve tüm imkanlar kullanılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımların atılması ve hatta cezaevi şartlarında kalmamaları için tüm çözüm yolları ve kanuni imtiyazların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
“CEZAEVLERİNDE ANNELERİ İLE KALMAK ZORUNDA OLAN BEBEKLER VE ÇOCUKLARIN SORUNLARI ARAŞTIRILSIN”
Tüm bu hassasiyetler düşünülerek cezaevlerinde anneleri ile kalmak zorunda olan bebek ve çocukların üstün yararı göz önüne alınarak yaşadığı mağduriyetlerin araştırılması konunun insani bir çözüme kavuşturulması, sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.