HOPA’DA EMEKLİLER SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN SOKAĞA İNDİ

HOPA’DA EMEKLİLER SESLERİNİ DUYURDU “GEÇİNEMİYORUZ
İSYANDAYIZ!”
Emekliler Sendikası eş zamanlı olarak Türkiye genelende örgütlü olduğu il ve
İlçelerde sokağa inerek ortak basın açıklaması yaptılar.
Haber:Hayati Akbaş
HOPA-Emekliler Sendikası eş zamanlı olarak Türkiye genelende örgütlü olduğu il ve
İlçelerde sokağa inerek ortak basın açıklaması yaptılar. Tüm Emekliler Sendikası
Hopa Şubesi üyeleri dernek merkezinin bulunduğu Dumlupınar Caddesi üzerinde
toplanarak ortak basın açıklaması yaptılar.
Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın tarafından okunan
Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Siyasi iktidarın içine düştüğü
yönetememe krizi ekonomik, toplumsal, siyasal olarak ve ülkemizin son bir yılını
belirleyen salgınla mücadele edememe olarak hayatımızın her alanını etkilemiş
durumdadır.
Siyasi alandaki yönetememe krizini “Başkanlık Sistemi/Tek Adam” ile çözmeye
çalışsa da, sistemin antidemokratik karakteri sonucu, baskıcı ve otoriter uygulamalar
artmakta, hukuk düzeninden hızla uzaklaşılmakta, sistem değişikliği ile iyice
işlevsizleşen parlamento ise adeta yok sayılmakta, her şey Cumhurbaşkanının iki
dudağı arasına yerleştirilmiştir. Kadın hakları açısından önemli bir kazanım olan
İstanbul Sözleşmesinden bütün tepkilere rağmen bir gece yarısı kararnamesiyle
çıkılması, sendikalara açılan kapatma davaları, HDP’ye açılan kapatma davası,
Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, son zamanlarda gördüğümüz
antidemokratik uygulamalara örnektir. Bütün bir ülke kararnamelerle yönetilir hale
gelmiştir.
Dünya ve ülke gündeminde bir yılı da geçen coronavirüs salgını sağlık
sisteminin de tartışılmasına ve eksikliklerinin daha iyi görülmesine de yol açmıştır.
Uzun yıllardan beri sağlık sisteminin piyasaya terk edilmesinin sonuçlarını bu salgın
sürecinde hep beraber yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sağlık sisteminin
kamusal bir hizmet olması bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir.
Çok uzun yıllardan beri emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında yer
almaktadır. Ülkenin bütün değerlerini yaratan, emekleriyle bugünleri yaratan emekliler
açlığa yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadırlar.
Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları nerdeyse
%50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8
milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL’nin altındadır. Bu da göstermektedir ki,
emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş açlığa mahkum etmek
istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar,
hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır.

Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri
kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar.
İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına
dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir.
Sözün kısası GEÇİNEMİYORUZ…
Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir.
Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil
sermayeden yana kullanmaktadır.
Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır.
Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır.
Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden
gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar.
Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde, insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır.
Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz”.