İnsan Hakları Kent Çalıştayı gerçekleştirildi

İnsan Hakları Kent Çalıştayı gerçekleştirildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) , Çankaya Belediyesi ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle İnsan Hakları Kent Çalıştayı gerçekleştirildi.

İnsan Hakları Kentleri Projesi çerçevesinde yürütülen ‘Kent Laboratuvarı’ kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ile insan haklarını teşvik etmek ve korumak, kentin farklı sosyal ve kültürel katmanları için yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, özel sektör, üniversiteler ile yenilikçi iş birliğini sağlamak, karşılıklı öğrenmeyi teşvik ederek katılımcı uygulamalar ve mekanizmalar geliştirmek amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda (2019-2023) yer alan eşitlikçi kent planlama ilkelerine uygun ve örnek mekan düzenlemeleri yapmak, katılımcı tasarım atölyeleri düzenlemek hedefleniyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Işıl Esen ve diğer katılımcılar, Sokullu Mahallesi inşa edilmekte olan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ile çevresinde yer alan Cahit Sıtkı Tarancı Parkı ve Ahmed Arif Parkı için “Erişim” ve “Güvenlik” başlıkları kapsamında, parkların olumlu ve olumsuz yönlerini fotoğrafladı. Esen ve katılımcılar çalıştayda bu kapsamda öne çıkan problematik yönleri açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.

Bu sunum çerçevesinde 18 Mart 2021 tarihinde öğrenci yarışması başlatıldı. Yarışma kapsamında Bilkent Üniversitesi’nden on beş öğrenciden oluşan dört grup, parklar için öne çıkan problematik alanlar kapsamında tasarım yapmaya başladı.

Kent Laboratuvarı sürecinin devamında ise Bilkent Üniversitesi’nden on beş öğrenciden oluşan dört grup projeler sundu. Öğrenciler projelerini Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI), Çankaya Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Mimarlar Odası Ankara şubesi katılımcılarından kritik alarak geliştirdiler. Proje önerilerinin insan hakları kent rehberi haline getirilmesi kararı alındı. Bu rehberin İngilizceye çevrilerek İsveç Lund Üniversitesinde referans kitap olarak kullanılması önerisi de sunuldu.