Kamu emekçilerine reva görülen bu zam oranları memurla alay etmektir”

BUÇUK ALİ YİNE YAPTI YAPACAĞINI KAMU EMEKÇİLERİNİ AÇLIĞA VE SEFALETE

MAHKUM ETTİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı Mehmet BALIK;AKP hükümeti,  kamu emekçilerine reva
gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir.dedi.

Balık,Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini
şiddetle reddediyoruz. dediği yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

-Yandaş konfederasyona ve AKP iktidarına sesleniyoruz…
Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke
koşullarına göre belirlenmemiştir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde
Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini
şiddetle reddediyoruz.
Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu ülkemizde, doğal
gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve
Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti,  kamu emekçilerine reva
gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir.
Hükümetin; kamu emekçilerine bir bütün olarak tüm yurttaşlara karşı bu kadar pervasız olmasının
nedeni Memur-Sen’in ve Kamu-Sen’in tavrından kaynaklanmaktadır. Memur-Sen her sözleşmede olduğu gibi
bugün de kamu emekçilerini, Sözde Toplu Sözleşme masasında satmış ve memurun değil AKP’nin çıkarlarını
gözetmiştir.
AKP'nin memur sendikası Memur-Sen, kamu emekçilerine kendi tekliflerinin yarısını dahi etmeyen zam
teklifini kabul etmiştir. Ancak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de “kazanımlar sağladık” aldatmacası ile
emekçilerin gözleri önünde “satış sözleşmesi”ni imzalamıştır.
Kamu emekçilerine dayatılan bu Sözde Toplu Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır.  Bu
sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş
normlardan uzaktır.
Grev hakkı olmadan oturulan sözde “Toplu İş Sözleşmesi” masası bu yıl orta oyunundan da öteye geçip,
tam bir sirk çadırına dönüşmüştür.
AKP iktidarı ile yandaş konfederasyon arasında yapılan Sözde Toplu Sözleşmede tüm kamu emekçileri
geçmişte olduğu gibi bugün de enflasyonun altında ezdirilmekle kalmadı, yüzdelik dilimlerle ücretli kölelik
koşulları dayatıldı.
Kendinden olmayan sendikaları ve kamu emekçilerini yok sayan anlayışın karşısında olmaya devam
edeceğiz ve Sözde Toplu Sözleşme masasını tanımayacağımızı belirtiyoruz.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP hükümetinin ve yandaş konfederasyonun yüzdelik zam
aldatmacasının ve Sözde Toplu Sözleşme anlaşmasının sonlandırmasını; TİS’i ekonomik krize, enflasyona,
büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesini istiyoruz.
İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak ve ancak grevli toplu sözleşme hakkı ile sağlanabilir.
Bu hakkın elde edilmesi için tek gerçekçi seçenek; emek, eylem ve direniş çizgisidir.

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı