”KAMU SENDİKACILIĞI GERİYE GÖTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

 

Kamu Konfederasyonları Platformu  Başkanı  Mehmet BALIK:

”KAMU SENDİKACILIĞININ GERİYE GÖTÜRÜLMESİNE KARŞI MÜCADELEDE KARARLIYIZ ”dedi.

Balık, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
”Siyasal iktidar, sermaye anlayışıyla hareket etmekte ve patron ağzıyla konuşmaktadır. Kamu
emekçilerinin ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik hakları ile ilgili ciddi sorunların olduğu bir dönemde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklama ile kamu sendikacılığına büyük bir darbe
vurmuştur. Bakanın üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için "merdiven altı sendikalar” ve toplu
sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da “hizmet kollarında” yüzde 1 örgütlenme barajı” ifadeleri kabul
edilemez ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırıdır.
2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme imzası siyasal iktidarın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
değiştirme hamlesidir. 2002 yılından bu yana iktidar, çalışma yaşamını güvencesiz hale getirme çabası
içerisindedir.  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda" değişiklik adı altında  "Kamu Emekçilerinin" iş
güvencesini ortadan kaldırmak istemekte ve kamu emekçilerinin kazanımlarını ortadan kaldıracak
uygulamaların fırsatını kovalamaktadır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanununu bir bütündür. Siyasi iktidar ve yandaş konfederasyon bilmelidir ki kamu emekçilerinin iş güvencesi
kırmızı çizgimizdir.
657 Sayılı Kanun devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini,
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük
işlerini düzenlemektedir.
4688 sayılı kanun da, uluslararası sözleşmelerde yer alan "Örgütlenme Özgürlüğü" nün ulusal düzeyde
yasallaştırılarak kamu görevlilerinin sendikal haklarını özgürce kullanabilmesi, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması, sendika içi demokrasinin gerçekleştirilmesi ve yönetime
katılımını düzenlemektedir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda köklü değişiklik hedeflenmesinin ilk aşaması toplu
sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı mevcut "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme yasasının” 28. maddesine aykırı olmasına karşılık fiili bir durum yaratmıştır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve yandaş konfederasyon Memur-Sen, yasaya aykırı olduklarını çok iyi
bilmelerine rağmen fiili durum yaratarak hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hem de 4688 sayılı kanunu
hedef haline getirmişlerdir.
İktidarın, 657’deki iş güvencesinden rahatsız olduğunu bilmekteyiz ve memurların iş güvencesinin ortadan
kaldırılması niyetinin de farkındayız.
Sonuç olarak AKP iktidarının hedefi tüm kamu politikalarını tasfiye etmektir. Bu amaçla fırsat bulduğu
andan itibaren devletin kamu hizmetlerini yürüttüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı kanun
olacaktır.
Kamu Konfederasyonları Platformu olarak; iktidarın rantçı ve menfaatçi anlayışa karşı kamu
emekçilerinin haklarını geriye götürecek her türlü girişime karşı her türlü demokratik zeminde mücadele
yürütmekte kararlıyız.”

Mehmet BALIK

Kamu Konfederasyonları Platformu