BEKAROĞLU ÇAYKUR’UN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

BEKAROĞLU ÇAYKUR’UN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Bekaroğlu: Halkın parası ÇAYKUR eliyle birkaç özel firmaya aktarıldı
Haber:Hayati Akbaş

ANKARA-Bekaroğlu, ÇAYKUR’un 2020 ve 2021 yıllarında bazı özel firmalara
maliyetinin altında çay satışı yaptığına ilişkin iddiaları TBMM gündemine getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin iddialara cevap vermesini isteyen CHP
İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, maliyetin altında yapılan çay satışı ile
ÇAYKUR’un zararına yaklaşık 200 milyon TL daha eklendiğini, kamuya ait bu
paranın birkaç tane özel şirkete aktarıldığını savundu.
TBMM Başkanlığına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin
cevaplaması istemiyle verdiği Yazılı Soru Önergesinde; ÇAYKUR’un, Yönetim
Kurulunun aldığı karara istinaden 2020 yılından itibaren bazı özel firmalara
paketsiz/dökme çay satışına başladığını ifade eden Bekaroğlu, 2020 yılında 20 TL,
22 TL ve 22,50 TL/kg’dan olmak üzere üç firma ile toplam 18.000 ton, 2021 yılında
ise 23 ve 25 TL/kg’dan toplam 20.000 ton paketsiz/dökme kuru çay satışı için
anlaşmalar yapıldığını hatırlattı.
STOK MALİYETİ HESABA KATILMAMIŞ!
Yönetim Kurulunun, 2018 yılından depolarda kalan çayların 2018 yılı
maliyetinden satılması, 2019 yılından kalan çayların 2019 yılı maliyetinden satılması
şeklinde karar almış olduğunun belirtildiğini söyleyen Bekaroğlu, “Stok maliyeti,
bekleme nedeniyle artan rutubetin çekilmesi için yeniden fırınlama gereksinimi
gibi maliyet unsurları dikkate alındığında bu satış işlemlerinin, çayın ÇAYKUR’a
maliyetinin çok altında yapıldığı anlaşılmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında
ÇAYKUR’un en kaliteli çayını maliyetinin altında alan özel sektör firmaları
kampanya sırasında yaş çay almak için istekli davranmamakta, üreticiden yaş
çayı alırken fiyatı iyice aşağıya çekmektedirler.” dedi.
SİYASİ NÜFUZ KULLANILDI MI?
Bu satışların gerçekleştirilmesi için;
 Siyasi nüfuz kullanılarak ÇAYKUR yönetimine baskı yapıldığına,
 2020 yılında; ÇAYKUR’un 2018 yılından kalan çayını almak üzere anlaşma
yaptığı halde bazı firmalara 2019 yılının çayının verildiğine, uzun süre stokta
kalan çayın rutubetlendiği için yeniden fırınlama gereksinimi ve bundan
kaynaklanan ilave maliyetler doğurduğuna,
 2021’de yapılan anlaşmalara konu çayların satın alınan firmalar tarafından
alınarak kendi depolarında bekletilmesi yerine ÇAYKUR depolarında
bekletildiğine, depolar dolu olduğu için ÇAYKUR’un yeni ürettiği çayları
fabrikaların bahçelerinde beklettiğine ve çayların bu nedenle bozulma riski
ile karşı karşıya bırakıldığına,

 Sözleşmede yer almadığı halde, yükleme işlerinin de ÇAYKUR’a ait araç-
gereç, işçilik ve ekipmanları ile yaptırıldığına,
dair kamuoyunda iddialar bulunduğunu vurgulayan Bekaroğlu, bu konuda
çok sayıda şikâyetin kendisine iletildiğini, konuyla ilgili kamuoyunu ikna edici
bir açıklama yapılmadığını kaydetti.
ÇAYKUR’UN MALİYETİ 29 TL, SATTIĞI FİYAT 23-25 TL!
3,87 TL’ye üreticiden aldığı yaş çaydan elde ettiği 1 kg. kuru çayın ÇAYKUR’a
maliyetinin yaklaşık 29 TL olduğunu ifade eden Bekaroğlu, “Oysa 2021 yılındaki
paketlenmemiş/dökme kuru çay satış anlaşmalarını 23 ve 25 TL’lerden
yapmıştır. Bu şekilde yapılan çay satışı ile kilogram başına ortalama 5 TL
kamudan alınıp 5-6 tane özel sektör firmasına aktarılmaktadır. Maliyetin altında
yapılan bu satış işlemlerinden kaynaklı olarak ÇAYKUR’un zararına son iki
yıldır yaklaşık 200 milyon TL eklenmiştir.” dedi.
ÇAYKUR’un özel sektör firmalarına neden paketlenmemiş/dökme kuru çay
satma ihtiyacı duyduğunu soran Bekaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den
şu sorularına cevap istedi:
1. 30.09.2021 itibarıyla ÇAYKUR stoklarında bulunan paketsiz/dökme çay
miktarı ne kadardır? Bunlar hangi yıllardaki üretime aittir? 2020 yılında
ÇAYKUR depolarında 2018’den çay kalmasının nedeni nedir, bu normal
midir?
2. 2020 ve 2021 yıllarında ÇAYKUR hangi firmaya ne kadar miktar çayı hangi
fiyatlardan satmıştır?
3. Hangi firmaya hangi yılın çayının verileceği ve hangi fiyattan çay satılacağı
hangi objektif kriterlere göre belirlenmektedir? Bu satışlar için herhangi bir
ihale yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bunun nedeni nedir?
4. ÇAYKUR’dan maliyetin altında fiyatlarla dökme çay alan firmalar
hangileridir? Bu satışların yapılması için ÇAYKUR yönetimine baskı
yapıldığı iddiaları doğru mudur?
5. ÇAYKUR’un alım fiyatının altında fiyata yaş çayı üreticiden alan özel sektör
firmaları, ÇAYKUR’un en kaliteli çaylarını kendi maliyetlerinin altında fiyata
aldığı için kuru çay üretmek için yaş çaya ihtiyaç duymamakta, üreticiden
yaş çay almak için istekli davranmamakta, yaş çay alım fiyatını daha da
aşağıya çekmektedir. Bu şekilde maliyetin altında fiyatlarla özel sektöre
paketsiz/dökme çay satmaya devam etmek, hem ÇAYKUR’un zararını
büyütecektir ve hem de üreticinin çaydan elde ettiği gelirin azalmasına
neden olacaktır. Bu yanlış uygulamayı düzeltmek ve üreticilerin
mağduriyetini gidermek için ne gibi tedbirler alacaksınız?
6. 2020 yılında 2018 yılı maliyetinden çay satılması, stok maliyetleri ve diğer
maliyetlerin hesaba katılmaması kamu zararına yol açmıştır. Bu zarara
neden olan ilgililer hakkında Bakanlığınız Teftiş Kuruluna inceleme ve
soruşturma yaptıracak mısınız?”