Hepimiz suçluyuz

-HAKEM  MAÇI YÖNETİYOR; FAKAT OYUNU OYNAYAN BİZLERİZ-
    Nevzat AKSOY
  Değerli okuyucularımız,
Tabiri caizse gol attığımızda alkış alıp, gol ye-
diğimizde yuhalanıyorsak, demek ki  bu dön-
mekte olan dünya çarkının ve yönetilmekte
olan bu düzenin yanlışını da doğrusunu da  a-
teşini, tozunu, biberini, kısacası tempo ve aya-
rını veren  figüranları gene de bizleriz.
      Yaşadığımız sürece hep başkası, ve başka-
larını eleştirip, geriye dönüpte kendimizi hiç e-
leştirmedik.Hata ve yanlışlıkların oluşmasında,
hiç kendimizi sorumlu ve mesul görmedik.
Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” hadisinde nakl
ettiği gibi, bu toplumun baş oyuncuları bizleriz
Hani ayeti celilede kendisine yardım edene;
Allah’ta yardım eder sözü, taşı bizler için  ge-
diğine koymaktadır. Davranışımız nasıl olursa
olsun, doğruyu söyleyelim. “Kimse kimseyi
kandırmasın, eğri oturup doğru konuşalım.”
    İşimize geldiği zaman yanlışa, yanlış politi-
kalara, ülkemizden, vatanımızdan, canımızdan
can alan, değer ve yargılara doğru bir gidişat,
ve zeminde olmayan düşünce ve yönetilmeye,
vicdanlarınımızı devre dışı bırakıp, adımız gibi
emin olduğumuz, bizlere ve yaşamakta oldu-
ğumuz vatanımıza ağır bedeller ödeteceğini
bildiğimiz halde,  çıkar ve menfaat egosuna
hayır dememiz gerekirken, seyirci kalıp, boğa-
zımıza kadar günaha batıp, bunları kendimize
mübah sayabiliyoruz.
     İşimize gelmediği zamanda da menfaat çar-
kının bizleri, rüzgarın hangi yöne savurup, o
yöne savurmasına, hak ve hakikat penceresini
kendimize uydurmasını çok iyi biliyoruz.Kişi ve
bireyler toplumun aynasıdır.Toplumda izlen-
mekte, ve yaşanmakta olan senaryonun baş
mimarıdır.Bu yaşanmakta olan toplumsal, ve
yönetilmekte olan düzenin, kumandası, ve bu
yaşanmakta olan insan öyküsünün, acı, tatlı,
mutlu, mutsuz olmasındaki senaryonun şekil-
lenmesindeki  sorumlu ve suçlularıyız.
       Yönetilmekte olduğumuz bu düzende, yö-
tici, kendilerimize vasi tayin ederken, vicdanla-
rımızı devreye koymayıp, gönül hatır, günü bir-
lik, hissi ve ideolojik bir pencereden bakıp, ba-
zı kriterler arama zahmetine girmediğimiz için,
doğru, donanımlı, vizyonlu, kişileri seçme şan-
sını kaybediyoruz.Vicdanını devre dışı bırakan,
bir toplumda, üstünkörü bir seçimle bir yöne-
tim ve idarecinin vereceği adalet ve fayda da
kendi seçicilerini andırır.Günahında, sevabın
da, faydanın da zararında isteyeni biziz.Ne za-
man kendimize acıyıp, kendimize istediğimiz-
de, Allah’ta bizlere isteyecektir.Hepimiz suçlu-
yuz.
Sevgi ve saygılarımla