27 ARALIK RUHU

27 ARALIK RUHU

YAHYA AKSOY

“Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde müstesna bir yeri vardır.”
“Tüm dünyanın düşmanlığına karşı zaferle taçlandırdığı Kurtuluş Mücadelesi tarihinde ANKARA adı en aziz
yeri koruyacaktır.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
“Bütün ünlüler arasında ATATÜRK, en büyüğüne nail oldu.” Fransa Cumhurbaşkanı C.De Gaulle
(25.10.1968)
“Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu” eseri yazan İng. Yazar L.Kinross, “Bir çok dünya lideri Atatürk’ü
kendilerine bir simge ve örnek olarak almışlardır.” demektedir.
“Ben, 1919 yılı mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük
Türk Milleti’nin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı.
İşte ben bu ulusal kuvvete,Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım… ”
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa,arkadaşları ile birlikte ulusundan aldığı
yüksek manevî kuvvetle ve ruhla, Erzurum, Sivas Kongrelerini Temsil Heyeti ve halkın temsilcileri ile
birlikte yaparak, çalışmalarını olgunlaştırdı ve Amasya genelgesi ile yapılacak olanları halka duyurdu.
Ankara halkı ve yöneticileri, iş birliği içerisinde, Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye’nin Kurtuluş Savaşı
ruhunu ve inancını yüreklerinde hissediyorlardı. Gerekli hazırlıkları yaparak Sivas’a, Mustafa kemal
Paşa’nın heyecanla beklenildiğini belirten bir telgraf çektiler.
22 Aralık 1919 ‘da Sivas’tan ayrılan Mustafa kemal Paşa ve arkadaşları , halkın sıcak ilgi ve coşkusu ile
karşılanarak Kayseri,Kırşehir yoluyla 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştılar.
“Ankara’ya gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli şu açık tebliğ ile her yere duyurduk.Sivas’tan Kayseri
yoluyla Ankara’ya hareket eden Hey’et-i Temsiliye, bütün yol boyunca ve Ankara’da büyük milletimizin
çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında, bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği
bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir
şekilde güçlendirici niteliktedir.Şimdilik, Hey’et-i Temsiliye’nin merkezi Ankara’dadır.
Saygılarımızı sunarız efendim. Hey’et-i Temsiliye namına(Temsilciler Kurulu)Mustafa
Kemal”
Üç otomobilden oluşan Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Vali Vekili Yahya Galip,Kol Ordu Konutanı Ali
Fuat Cebesoy ve beraberlerinde bulunan atlı ve yaya binlerce Ankara halkı ve “Yolunda ölmeye geldik”
diye Atasına seslenen yiğit seğmenler , heyecan ve coşku içerisinde büyük bir içtenlikle karşıladılar.
Gördüğü manzara karşısında , yüreği duygularla, heyecan, umut ve sevgiyle dolan Mustafa Kemal
Paşa, “Cidden fevkalâde, tebrik ederim.Ankara, hakikaten millî bir merkez haline gelmiş” diye ifade
etmiş ve daha sonra , ” Bu asil hareketi hiç bir zaman unutmadım ve unutmayacağım… Ankara’nın ve
Ankaralıların, benim gönlümde müstesna bir yeri bulunmaktadır… Ankara’ya geldiğimden sonraki
mücadele hayatımızda, hürriyet ve istiklâl aşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları
her zaman minnetle yad ederim…Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihte öğrendim ve
cumhuriyet merkezi ( Ahi Cumhuriyeti dönemi) olarak öğrendim… Ankara, merkez-i hükümettir ve
ebediyen merkez-i hükümet kalacaktır…” demiştir.
Vehbi Koç’un ifadesiyle o yıllarda Ankara,” Her türlü medeni rahatlık unsurundan mahrum,suyu,
elektriği olmayan, toz fırtınaları ile tanınmış, ağaçsız,sönük ve küskün bir bozkır.”
Kurtuluş Savaşımızda verdiğimiz Millî Mücadele ruhunu,Türk Milleti’nin vicdanını dolduran yüksek ve
manevi kuvveti, bütün derinlikleriyle anlamak için, Mustafa Kemal Atatürk’ün temel kaynak eseri olan
Büyük Söylev’ini baştan sona kadar duyumsayarak defalarca okumak gerekmektedir.
27 Aralık ruhu , büyük önder Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüme azmi ve kararlığı ile bütünleşen ulusal
bilincimizin bayraklaşmasıdır.Bu bilinç, varlığımızın teminatıdır. Her 27 Aralık’ta ve her çalışmasında bu
ruhu tazeleyerek yücelten Ankara Kulübü Derneğimizi yürekten selamlayarak kutluyoruz.
27 ARALIK KIZILCAGÜN HAFTASI DUYURUSU
Sevgili Ankaralılar, Atatürk, Cumhuriyet ve Başkent Ankara Sevdalıları,

27 Aralık 1919 Ankaramızın en önemli günüdür ve Ülkemizin kurtuluş ve kuruluş sürecinde en
önemli dönüm noktalarından biridir…
Ankaralıların ve Seymenlerin “Kızılcagün” olarak adlandırdığı bu tarihi günde gerçekleştirilen
“Seymen Dizilme Töreni” ile Mustafa Kemal Paşa ilk defa büyük bir halk desteğiyle Türk
milletinin yegane temsilcisi ve lideri olarak karşılanmış ve fiilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
temelleri o gün atılmıştır. Zira binlerce yıllık tarihimizde kızılcagünlerde hep yeni devletin
kuruluşu ve yeni liderin seçilişi müjdelenmiştir.
Bu yıl Kızılcagünün 102. yıldönümünü kutlamaktayız. Büyük Atatürk’ün “Seymenlik Geleneğini
ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın” talimatıyla kurulan ve bir Kızılcagün kuruluşu olan Ankara Kulübü
Derneği olarak her yıl olduğu gibi çok sayıda etkinlikle 102. Yıldönümünü kutlamaktayız.
Kızılcagün Haftası etkinliklerimize katılımlarınızdan, coşkumuzu, sevincimizi bizimle
paylaşmanızdan büyük mutluluk ve onur duyarız.
Dr. Metin Özaslan_Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı
KIZILCAGÜN HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZDEN BAZILARI:
1) 25 Aralık 19.00, “Hoş Gelişler Ola” TSM konseri (Gençlik Parkı BŞB Konser Salonu)
2) 26 Aralık 16.00, Ankara Kent Kültürü Müzesi Açılışı (Ankara Konağı)
3) 26 Aralık 16:30, Ankara 100. Yıl Kütüphanesi Açılışı (Ankara Konağı)
4) 27 Aralık 13:30, Dikmen Keklikpınarı Törenleri
5) 27 Aralık 15:00, Seymen Alayı Korteji Yürüyüşü (TCDD Gar önü)
6) 27 Aralık 18:00, Deniz Zeyrek’in sunumuyla Prof Dr. İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün Ankara’ya
Gelişi Söyleşisi (Nazım Hikmet Kültür Sanat Merkezi, Yenimahalle)
7) 27 Aralık 18:30, 27 Aralık Bir Kızılca Gün Tiyatral Gösterisi (Atatürk Spor Salonu)