Mil Diyanet Sen’den ‘MANEVİ TAHRİBAT VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ’ DOSYASI

• AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK’A ‘MANEVİ TAHRİBAT VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ’ DOSYASI SUNULDU
Mil-Sen Genel Başkanı Mücahit Çelik ve Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül,
beraberindeki heyet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı bakanlıktaki makamında ziyaret
ederek ‘Manevi Tahribat ve Çözüm Önerileri’ dosyasını sundu. Mil Diyanet Sen’in ‘Manevi
Tahribat ve Çözüm Önerileri’ başlığı altında ortaya koyduğu maddeler geniş bir kamuoyu kesimiyle
yapılan büyük istişareler neticesinde hazırlandı.
iŞTE Bakana sunulan o maddeler:
1- Aile kurumunu ve gençliğimizi ifsat eden, ahlaksızlığı yaygınlaştıran eşcinsel LGBT derneklerinin
kanunen yasaklanması ve faaliyetlerinin durdurulması için Aile ve Adalet Bakanlığının harekete
geçmesi,
2- Diyanet İşleri Başkanlığının Rtük’te temsili ve yine Rtük bünyesinde ‘Ahlak Denetim
Kurulu’nun oluşturulması için, Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rtük iş birliği sağlanmalı,
aileyi ve gençliği ifsat eden her türlü yayın ve programların mercek altına alınarak sıkı denetimlerinin
yapılması,
3- İstanbul Sözleşmesini besleyen ve ‘ana damar’ diye nitelendirdiğimiz 6284 sayılı yasanın ivedilikle
aziz milletimizin örf, adet, gelenek, görenek ve dini değerlerine göre tekrar güncellenmesi,
4- Aile Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen ortak çalışmaların kapsamının
genişletilmesi,
5- Çiftlerin boşanma süreçlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının ‘manevi destek ve arabuluculuk’
hizmetini verilebilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
6- Televizyon kanallarında yayınlanan dizi, sinema ve diğer programlar aile haysiyetini ayaklar altına
almakta ve ahlaksızlığı meşrulaştırmaktadır. Bu programlara yönelik caydırıcı önlemlerin alınması,
7- Önümüzdeki süreçte çıkarılacak ‘Sosyal Medya Kanunu’ çerçevesinde, sosyal medyada dini
değerlere hakaret ve aşağılamanın suç kapsamına alınması ve ciddi yaptırımların sağlanması,
8- Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin artmasında önemli bir faktör olan ‘Süresiz Nafaka’
uygulamasından ivedilikle vaz geçilmesi için yeni bir düzenlemenin yapılması, nafaka süresinin makul
bir seviyeye çekilmesi,
9- Suç kapsamından çıkartılan Zina’nın tekrar yeni bir düzenleme ile suç kapsamına alınması,
10- Daha önce suç teşkil etmeyen ama sonrasında çıkartılan kanunlarla suç kapsamına alınan genç yaşta
erken evlilik mağdurlarının ivedilikle ailelerine kavuşturulmaları için girişimlerde bulunulması,

 

11- Kamuoyu Aile Bakanlığını daha çok kadın bakanlığı olarak telakki etmektedir. Erkek ve
kadından oluşan ailede erkeğin de haklarını koruyacak, ailenin bir bireyi olduğunu hatırlatacak
çalışmalara yer verilerek kadın bakanlığı algısının kırılmasının sağlanması,
12- Ev Hanımlığı hor görülen, aşağılanan bir sürece girmiştir. Atılacak somut adımlarla ev
hanımlığının tekrar özendirilmesi, teşvik edilmesi ve değer verilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
13- Uygulanan bazı politikalar boşanmayı teşvik edici gibi görünmektedir. Boşanma asla teşvik
edilmemeli, tersine aileyi boşanmaktan kurtarmak için çaba gösterici politikalara yönelinmesi,
14- Son yıllarda artan kadın cinayetleri üzerinden genel bir erkek düşmanlığı yürütülmekte ve bunu
özellikle bazı televizyon kanalları yapmaktadır. Aile mefhumuna zarar veren bu kabil yayın ve
programların önüne geçilmeli.