”23 yıl geçti değişen hiçbir şey yok”

17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti değişen hiçbir şey yok

İmar aflarıyla denetimsizlik çığ gibi büyüyor

17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen iktidar rant ve talan politikalarına hız kesmeden devam ediyor. Bütünlüklü olmayan, bilim ve tekniği dışlayan politikalar nedeniyle afetler cinayete dönüşmeye mahkûmdur. İktidar ise bilim ve meslek çevrelerince ortaya konan risk ve afet yönetim planlarına ilişkin görüşleri dikkate almamaya devam ediyor. Önlem almak bir kenara dursun imar aflarıyla riskli ve kaçak yapılara meşruiyet kazandırılmaya devam ediliyor. Denetim hizmetleri piyasa koşullarına terk ediliyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir kez daha uyarıyoruz. Türkiye’de yüzde 70’i riskli olan yapı stoku bulunmaktadır. Türkiye bir deprem bölgesidir. İstanbul’da büyük deprem beklemesine karşın afet hazırlıkları tamamlanmış değildir. Aksine afet toplanma alanları yapılaşmaya açılmaktadır. İmar affına el kaldıran herkes olası bir deprem felaketinde cinayete azmettirmekten sorumludur. İmar affından acilen vazgeçilmeli, kentler bütünlüklü ve planlı bir şekilde imar edilmelidir.

Depremler başta olmak üzere tüm afetlerde sosyal yıkımlar yaşanmaması için gereken önlemler ivedilikle alınmalı, meslek odalarının kamusal denetim mekanizmasının dışında bırakılmasına son verilmelidir. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yılında kaybettiğimiz binlerce canı saygıyla anarken, yeni kayıpların yaşanmaması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.