YÜCEER; AİLE HEKİMLERİNE EK YÜKÜMLÜLÜK GETİREN UYGULAMAYI BAKAN KOCA’YA SORDU

CHP’Lİ YÜCEER, AİLE HEKİMLERİNE EK YÜKÜMLÜLÜK GETİREN UYGULAMAYI BAKAN KOCA’YA SORDU

 

CHP’Lİ YÜCEER, HASTALIK YÖNETİM PLATFORMU UYGULAMASINI SAĞLIK BAKANI KOCA’YA SORDU

 

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Hastalık Yönetim Platformu adı verilen ve kronik hastaların tanı, takip ve tedavisine yönelik aile hekimlere ek görev ve yükümlülükler getiren uygulamayı TBMM gündemine taşıdı.

 

CHP PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Hastalık Yönetim Platformu adı verilen ve kronik hastaların tanı, takip ve tedavisine yönelik aile hekimlere ek görev ve yükümlülükler getiren uygulamayı Meclis gündemine taşıdı. Dr. Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

 

“HASTALIK YÖNETİM PLATFORMU UYGULAMASI AİLE HEKİMLERİNE EK GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYOR”

 

Dr. Yüceer önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde sağlık sisteminin her aşaması ayrı bir kriz noktası haline gelmiştir. Bu kriz noktalarından birisi ise Aile Hekimliği kurumudur. 29 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği aile hekimleri açısından önemli ve olumsuz değişikliklere yol açmıştır. Sözleşmede yer alan önemli maddelerden birisi de Hastalık Yönetim Platformu denilen ve kronik hastaların tanı, takip ve tedavisine yönelik aile hekimlere ek görev ve yükümlülükler getiren uygulamadır. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen süreçte Sağlık Bakanlığı yetkilileri sürekli eğitimler ve saha ziyaretleriyle aile hekimlerine bu ek görevi yerine getirmeleri yönünde telkinde bulunmuşlardır. Bu çerçevede bakanlık yetkilileri yaptıkları toplantıda binlerce hekimin bu izlemleri yaptığını belirtmiştir.

 

Bahsi geçen izlemlerde hipertansiyon, diyabet ve obezite tarama, tedavi ve takip ile kontrol altına alma hedefleri mevcuttur. Bu hastalıkların ülkemizdeki sıklığı hipertansiyon için yüzde 31, diyabet için yüzde 17, obezite için yüzde 34’tür. Yine ülkemizde hipertansiyon ve diyabet için hastalık farkındalığı yüzde 50’nin altındadır, kontrol altında olma oranları yüzde yüze 10 ile 20 arasındadır.”

 

CHP’li Yüceer’in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

  1. Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği bu düzenleme ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana süren izlemlerde kaç aile hekimi kaç hastası için izlemleri tamamlamıştır?
  2. Yapılan izlemlerde kaç kişide yeni hipertansiyon, diyabet ve obezite tespit edilmiştir?
  3. Tespit edilen kişilerin tedavi izlemleri nerede yapılmıştır?
  4. Tespit edilen ve tedaviye başlanan hastalarda hedef değerlere ulaşma ve kontrol altında hipertansiyon ve diyabet oranları hangi seviyeye gelmiştir?
  5. Bu uygulama için Hastalık Yönetim Platformu ismi verilen yazılım hangi firma tarafından yapılmıştır? Bu firmaya uygulama için ne kadar ödeme yapılmıştır?
  6. Uygulamayı yapan firma ile yapılan sözleşmenin süresi ne kadardır?
  7. Hastalık Yönetim Platformu uygulamasında toplanan hasta verilerinin güvenliği nasıl sağlanmaktadır?