Artvin ormanlarında biyolojik mücadele devam ediyor

ARTVİN’DE ORMANCILARIN DEV KABUK BÖCEĞİYLE MÜCADELESİ DEVAM
EDİYOR
Artvin’de ladin ormanlarına zarar veren "Dendroctonus micans" isimli dev
kabuk böceğine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.
Haber:Hayati Akbaş
ARTVİN-Artvin’de ladin ormanlarına zarar veren "Dendroctonus micans" isimli dev
kabuk böceğine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.
Ülkemize 1966 yılında giriş yaparak ladin ormanlarına zarar veren
Dendroctonus micans zararlısına karşı uzun yıllar boyunca verilen biyolojik mücadele
sonrasında 2004 – 2005 yıllarında doğal dengenin sağlanması ile mücadele kontrollü
olarak devam ediyor.
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklıklar nedeniyle doğal denge
içinde yaşamını sürdüren Dendroctonus micans, 2016 yılından itibaren kısmi olarak
artışı gözlenen Artvin, Ardanuç, Borçka ve Şavşat İşletme Müdürlükleri sınırlarındaki
ladin ormanlarında biyolojik mücadeleye devam ediliyor.
Artvin Ormanlarına zarar veren, micans ( Dev Kabuk Böceği ) ile biyolojik
mücadele kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü biyolojik mücadele
laboratuvarlarında üretilen 47 bin 678 adet Rhizophagus grandisi ( yırtıcısı )’nin 5 bin
adedi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Ardahan İşletme Müdürlüğü’nün Gürcistan
sınırına yakın olan Posof Orman İşletme şefliği ladin ormanlarına, kalanı ise Bölge
Müdürlüğü ladin ormanlarına verilerek biyolojik mücadele yapıldığı açıklandı..
Yapılan çalışmalar sonucunda "Dendroctonus micans" zararlısı doğal denge
sınırlarına indirilmiş ve dengenin korunması amacıyla Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
laboratuvarlarında Rhizophagus grandis üretimine devam edildiği açıklandı.