DENİZLER DİDİK DİDİK TARANIYOR

DENİZLER DİDİK DİDİK TARANIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetleri
kapsamında bakanlık ve özel sektör eli ile 2023 yılından 2024 yılı Mayıs ayı
sonuna kadar 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti
gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber: Hayati Akbaş
İSTANBUL-Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bağlı denizdibi Tarama
Başmühendisliğince 2023 yılında 760 bin metreküp denizdibi taraması, 2024 yılının
ilk 5 ayında ise yaklaşık 300 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdiklerini
belirten Bakan Uraloğlu, özel sektör firmaları tarafından da 2023 yılında yaklaşık 4
milyon metreküp, 2024 yılının ilk 5 ayında da 900 bin metreküp deniz dibi tarama
faaliyeti gerçekleştirildiğini kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de denizlerde
gerçekleştirilen deniz dibi tarama faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Deniz
dibi tarama faaliyetinin mekanik veya hidrolik yöntemlerle gerçekleştirildiğini
kaydeden Bakan Uraloğlu, bu taramalarda balçık basta olmak üzere kum, çakıl veya
kaya benzeri yapıları çıkarma ve başka bir yere nakletme işleminin yapıldığını
söyledi. Uraloğlu, “Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması için; her türlü kıyı
altyapı tesisi, kıyı yapısı, deniz yapısı ve iç su yapısı, emniyetli su yollarının,
yanaşma kanallarının, iki kıyıyı birbirine bağlayan su yolunun oluşturulması, kıyı
alanlarındaki şev erozyonunun önlenmesi ve ıslahı ile mevcut su derinliğinin
muhafazası alanlarında deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.” dedi.
“Günümüzde Denizlerde Yaşanan Kirliliği Göz Önünde Bulundurduğumuzda
Deniz Dibi Taramanın Önemini Bir Kez Daha Görüyoruz”
Türkiye’nin deniz ticaretinde kapasitesinin artırılması için yaklaşık 10 bin 940
kilometre olan kıyı şeridi uzunluğu göz önüne alındığında yeni büyük limanların inşa
edilmesi ile mevcut limanların şartlarının iyileştirilmesi ve bu sayede büyük kapasiteli
gemilerin yüklerini elleçleyebilmek için deniz dibi tarama faaliyetlerinin önem arz
ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren tersaneler, gemi
bakım-onarımları ve yeni gemi inşa projeleri faaliyetlerini icra edebilmek için belirli
aralıklarla deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Günümüzde denizlerde
yaşanan kirliliği göz önünde bulundurduğumuzda deniz dibi taramanın önemini bir
kez daha görüyoruz.” diye konuştu.
“Tarama Faaliyetlerinin Yüzde 20’si 38 Tarama Gemisi İle Gerçekleştirildi”
Deniz dibi tarama faaliyetlerinin belirli bir düzen ve kontrol mekanizması
içerisinde icra edilebilmesi için Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği’nde belirtilen
şartları sağlayan 25 şirket bulunduğunu, bunların 3’ünün Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı bünyesinde bulunan Deniz dibi Tarama Başmühendisliklerince faaliyet
gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Deniz dibi Tarama Başmühendisliklerimiz
filosunda bulunan 38 adet tarama gemisi ile 2023 yılında ülkemizdeki deniz dibi
tarama faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 760 bin metreküp deniz dibi
taraması gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk 5 ayına baktığımızda ise yaklaşık 300 bin
metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca Tarama Yetki Belgesi sahibi özel

sektör firmalarının filolarında bulunan 80 tarama gemisi ile 2023 yılında yaklaşık 4
milyon metreküp ve 2024 yılının ilk 5 ayında da 900 bin metreküp deniz dibi tarama
faaliyeti gerçekleştirildi. Bahse konu tarama faaliyetlerinde, özellikle Karadeniz
Bölgesinde yaşanan seller sonucu oluşan tarama gereksinimleri ile balıkçı
barınaklarının ihtiyacı olan taramalar Bakanlığımız tarafından yerine getirildi.”
şeklinde konuştu.
“Türkiye’de Giderek Artan Deniz Dibi Tarama Talebini Karşılamak İçin
Çalışıyoruz”
Türkiye’de giderek artan deniz dibi tarama talebini karşılamak adına Bakanlık
olarak tarama teknolojisini yükseltmek adına gerekli atılımları yaptıklarını da ifade
eden Uraloğlu, “Tarama filosunu gençleştirmek, tarama faaliyetlerin süresi azaltmak,
özellikle büyük projelerde dışa bağımlılığı bitirerek yabancı tarama firmalarına yüksek
kira ücretleri ödemesinin önüne geçmek, tarama kapasitesini artırmak, ayrıca kıyı
koruma ve düzenleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla sözleşmesi imzalanan
ve Aralık 2024’te teslimi planlanan 1 adet 750 metreküp