Vahit Erdem:Parlamenter Sistem ihya edilmelidir

Yağmur Tunalı dostumun dediği gibi,bu kadar zor sorunlar içinde başkanlık sistemi tartışması yine gündemi işgal etmeye başladı. Cumhurbaşkanı çoktan muhtar toplantıları ile kampanyayı başlattı.
Ben de bu tartışmaya geçmişten misal vererek katılmak durumunuzda olduğumu düşündüm.
Rahmetli Özal da Cumhurbaşkanı olunca başkanlık sistemi hakkında bir çalışma yaptırmıştı. Başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi olacağını beyan etmişti.
Rahmetli Süleyman Demirel Başbakanlığı döneminde şiddetle karşı çıktığı bu görüşe,Cumhurbaşkanı olunca sıcak bakmaya başlamıştı.
Çok sevdiğim ve yakın çalıştığım bu iki güçlü lider başbakanken değil de Cumhurbaşkanı iken başkanlığa heveslendiler. Çünkü bu güçlü liderler daha fazla yetki ile Türkiye’yi daha iyi yöneteceklerine inanıyorlardı. Ama fazla ısrar da etmediler.
Sayın R.Tayyip Erdoğan da Başbakan iken üzerinde durmadığı başkanlık sistemini Cumhurbaşkanı olunca şiddetle savunmaya başladı.
Bu misallerden,başkanlık sistemi istekleri,daha iyi sistem oluşturmaktan ziyade, daha fazla güce sahibolma arzusu taşıdığı intibaı veriyor.
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan fiilen başkanlık sistemine geçildiğini beyan etti. Türkiye Başkanlık sistemi tecrübesini fiilen yaşamaktadır. Tabii ki ülkeye en uygun yönetim sistemi kişiye göre değil ülkenin ihtiyacına göre düzenlenir.
Batı’nın demokraside ve sağlam devlet yapısında katettiği mesafe, Montesquieu’denberi geliştirerek
uyguladığı gücün paylaşımı, sağlam kurumların oluşturulması, konulan kurallara herkesin uyması prensiplerinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sistem üzerine kurulmuştur. Zamanla bu sistem yozlaştırılmıştır. Yeni bir sistem denemek yerine parlamenter sistemin onarılması daha mantıklıdır. Kuvvetler ayrılığını pekiştirici ,temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ,Cumhuriyetin temel ilkelerini muhafaza eden kısa bir Anayasa yapımı,ve patiler ve seçim kanunun değiştirilmesi ile parlamenter sistem ihya edilebilir.
Şu anda parlamento etkisiz durumda ve nerdeyse yok gibi. Sözde Parlamento ile demokrasi olur mu?
Başkanlık sisteminin işlediği tek ülke Amerika Birleşik Devletleri dir. Orada güçlü bir Kongre, yargı düzeni ve kurumlar vardır.Kuvvetler dengelenmiş durumdadır.Kuruluşu Devletlerin birleşmesi ile oluşmuştur. Tüm devletleri temsil etmek üzere Başkanlık sistemi getirilmiştir. Onun dışında Güney Amerka,Afrika ve Orta Doğuda mevcut olan başkanlık sistemleri diktatörlük veya yarı diktatörlüğe dönüşmüş durumdadır.(Vahit Erdem Ankara Esk.Milletvekili)
BeğenYorum YapPaylaş