Kır-Kent projesi hayata geçiyor

Özellikle gençler ve kadınların, geleceklerini kurabilecekleri
yaşanabilir yerler oluşturulacak.Mali destekle, geri kalmış
kırsal bölgelerin kalkındırılması amaçlanıyor….

Kır-kent dengesini iyileştirmek, yaşanabilir desen oluşturmak,
gelişmişlik farklarını azaltmak için, kırsal mercek altına alınıyor…..

Haber:Halim UTLU

Kır-kent dengesini iyileştirmek, yaşanabilir bir kırsal yerleşim deseni oluşturmak ve bölge içinde gelişmişlik farklarını azaltmak için, 5 kırsal bölge mercek altına alınıyor. Bu yeni proje ile Ankara’da kırsal özellik gösteren ilçelerin, gözle görülebilir bir dinamizm içerisine gireceği hesaplanıyor.

Gençler ve kadınlar için,yaşanabilir yerler oluşturulacak

Kırsal alanların bütüncül yönden iyileştirilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların kendilerini daha güvende hissedebilmesi için, çalışmalar devam ediyor. Verilen destekler yoluyla, özellikle gençlerin ve kadınların kendi geleceklerini kurabilecekleri yaşanabilir yerler oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınma mali destek programı kapsamında, geri kalmış kırsal bölgelerin kalkındırılmasına çalışılıyor.

2014-2023 Bölge Planında belirtilen hedefler

2014-2023 Ankara Bölge Planında belirtilen hedefler doğrultusunda açıklama yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık,kır-kent dengesini iyileştirmek, yaşanabilir bir kırsal yerleşim deseni oluşturmak ve bölge içinde gelişmişlik farklarını azaltmak için, Ankara’nın 5 kırsal bölgesi mercek altına alınıyor

Bölgeye yönelik spesifik araştırma ve fizibilite çalışmaları Ajans uzmanları tarafından yürütülmekle birlikte,ilgili kurumların bu tür çalışmaları üstlenmeleri de teşvik ediliyor.

Kırsaldaki KOBİ’lerin analizlerine başlanıyor

Yürütülen çalışmalardan birisi ise kırsal alanlarda kurulu KOBİ’lerin, daha etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut durum analizinin çıkarılmasına da başlanıyor.

5 alt bölgeyi kapsayacak çalışmada,alt bölgelerde kurulu KOBİ’lerin mevcut yapısı ve karşılaştıkları güçlükler tespit edilecek. Sorunların çözümüne yönelik kredi ve hibe desteği veren kurum ve kuruluşlara yol gösterilecek.Firma sahipleri ile yüz yüze mülakatlar yapılacak. Halen Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Haymana ve Kızılcahamam’da 37 anket çalışması tamamlandı.69 işletme ile gerçekleştirilecek olan bu çalışmanın, Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

İlk hedef, firmalar ile ilgili bilgi ve teknik destek

Çalışmanın iki önemli hedeflerinden ilk hedef, firmaların iç dinamikleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve bu doğrultuda destek mekanizmasına sahip, kurum ve kuruluşlara yol gösterecek olması. İkincisi ise başarılı ve başarısız uygulamalara etki edebileceği düşünülen faktörlerin belirlenerek, işletmelere bu yönde teknik desteklerin verilmesi.

Kır-kent bütünleşmesine yönelik, yeni modeller geliştirilecek

Bu uygulamayı takiben, kır-kent bütünleşmesi konusunda bir anket ve eğilim belirlemeye yönelik bir proje başlatılacak.Nüfusunun yaklaşık % 98’i merkezde yaşayan Ankara ilinde, konaklama sayısı ve ziyaretçi sayısının yeteri düzeyde olmadığı alt bölgelerde, kır-kent bütünleşmesini sağlamaya yönelik, yeni modeller geliştirilecek.

Çalışma ile halkın, yabancı misyon temsilciliklerinin, kırsal alt bölgelerden beklentilerinin yanısıra, turizm acentaları ve kırsal alana hizmet götüren kamu kurum ve kuruluşlarının gelecek politika hedeflerini tespit etmek amacıyla, mülakatlar yapılacak.Mülakatlar,kırsal alanda yaşayanların, kentliden beklentilerini de içerecek şekilde hazırlanacak.Sonuç olarak,kırsal özellik gösteren alt bölgelerde uygulanabilir bir ekonomik model ortaya çıkarılabilecek.