Nüfusumuzun yarısı kadın

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı rapora göre, nüfusun yüzde 49,8’i kadın. Raporda kadınların erkeklere göre 5 yıl daha fazla yaşamasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca kadınların iş yaşamında erkeklerden daha az kazandığı da vurgulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “İstatistiklerle Kadın” araştırmasının 2015 verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini erkek, yüzde 49,8’ini kadın nüfus oluşturdu. Türkiye’nin 39 milyon 511 bin 191 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 229 bin 862 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

YAŞAM SÜRESİ FARKI

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu.

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak gerçekleşti.

Türkiye’de, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 85,7 yıl ile Tunceli, erkeklerde 77,7 yıl ile Muğla olarak kayıtlara geçti.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il kadınlarda 77,5 yıl ile Ağrı, erkeklerde 72,3 yıl ile Kilis oldu.

EVLENME YAŞI 23.9

Raporun açıkladığı verilere göre; Türkiye’de kadınların evlenme yaşı 23,9 iken, bu oran erkeklerde 27 olarak tespit edildi.

Evlenme yaşının en yüksek olduğu il kadınlarda 26,6 ve erkeklerde 29,4 ile Tunceli oldu.

Evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 21,2 ile Ağrı, erkeklerde ise 25,1’le Afyonkarahisar.

İSTİHDAM HER YIL ARTIYOR

Geçen sene yüzde 27.1 olan istihdam, bu yıl yüzde 30.3’e yükseldi. Rapora göre, kadınların eğitim seviyeleri yükseldikçe, istihdam edilme oranları artıyor.

Okur-yazar olmayan kadınların istihdam oranı yüzde 16, lise altı eğitimli kadınların oranı ise yüzde 25,8 oldu.

Lise mezunu kadınlarının istihdam oranı yüzde 31,9 olurken,bu oran mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda yüzde 39,8, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 71,3 oldu.

KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, yüksek öğretim mezunu bir kadın ortalama yıllık kazancı, aynı eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden yüzde 1,3 oranında düşük.

Eğitim düzeyi düştükçe fark artıyor. Farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi yüzde 1,8 ile lise altı oldu.

ERKEKLER KADAR ÇALIŞAMIYORLAR

Kadınların istihdam oranı artsa da henüz erkekler kadar çalışamıyorlar.

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı 2014 yılında yüzde 45,5 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 64,8, kadınlarda ise yüzde 26,7 oldu.

SİYASETTEKİ DURUM

TBMM’deki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 80 yıl sonra bu oran yüzde 14,7’ye yükseldi.

Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Avrupa’da 2014 yılında kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 45 ile İsveç ve yüzde 42,5 ile Finlandiya oldu.

BAKANLIK
Türkiye’deki kadın bakanların oranı yüzde 7,4 olarak erkek bakanların çok gerisinde kaldı.

Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında 2013 yılında Avrupa’da kadın bakan oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 54,2 ile İsveç ve yüzde 50 ile Norveç oldu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Türkiye’de belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında yüzde 0,9 iken, 2014 yılında yüzde 2,9 oldu.

Belediye meclisi üyesi kadın oranı ise 2009 yılında yüzde 4,2 iken bu oran 2014 yılında yüzde 10,7’ye yükseldi.

MİLLETVEKİLLİĞİ
Meclis’teki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 80 yılda bu oran yüzde 14,7’ye yükseldi.

Türkiye’de belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında yüzde 0,9 iken, 2014 yılında yüzde 2,9 oldu.

Belediye meclisi üyesi kadın oranı ise 2009 yılında yüzde 4,2 iken bu oran 2014 yılında yüzde 10,7’ye yükseldi.