Tarım politika ve uygulamaları Konya’da tartışılacak

Ege Bölgesi 1-2 Nisan’da İzmir’de, Doğu Anadolu

Bölgesi15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Erzurum’da…..

Tarım politika ve uygulamaları İç Anadolu Bölgesi ortak

akıl toplantıları, 13 ilin katılımıyla Konya’da yapılacak…

Halim UTLU
Şanlıurfa, Bursa, Adana ve Trabzon’da yapılan bölgesel ortak akıl toplantılarının, İç Anadolu Bölgesini ilgilendiren kısmı; Ankara,Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman,Kayseri, Niğde,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat ve Sivas olmak üzere, bölgedeki 13 ilin katılımıyla, 11-12 Mart 2016 tarihlerinde Konya’da toplanacak.

Türkiye tarım politika ve uygulamalarının; bakanlık çalışanları ve tarım sektörü paydaşları arasında değerlendirilmesi amacıyla, 7 ayrı bölgede düzenlenen bölgesel ortak akıl toplantılarının beşincisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında Konya’da düzenlendi..

İlki Bakanlık koordinasyon toplantısı

11 Mart 2016 tarihinde Bakanlık merkez birimleri ve ilgili kuruluşların birim amirlerinin katılımıyla “Bakanlık koordinasyon toplantısı” şeklinde gerçekleştirilecek toplantının

öğleden sonra kısmında, Bakanlık merkez birimleri ve ilgili kuruluşlar, bölge GTHB il müdürleri ve bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleriyle “Bölgesel genişletilmiş bakanlık koordinasyon toplantısı” yapılacak.

Bölge milletvekilleri, mülki idare amirleri, bakanlık merkez birimleri katılıyor

12 Mart’ta ise bölge milletvekilleri, mülki idare amirleri, bakanlık merkez birimleri, ilgili kuruluşlar, bölge GTHB il müdürleri, kurum ve kuruluş müdürleri, üniversiteler, sektör temsilcileri ve üreticilerin katılımıyla “İç Anadolu Bölgesi ortak akıl toplantısı” gerçekleştirilecek.

Bölgesel ortak akıl toplantılarının diğerleri; Ege Bölgesi için 1-2 Nisan tarihlerinde İzmir’de ve Doğu Anadolu Bölgesi için 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Erzurum’da yapılacak.