Referanduma katılım yüksek olacak gibi…

Referanduma katılım yüksek
olacak gibi…

Necdet Buluz

Anayasa değişikliği ile ilgili Nisan aynı ortalarında yapılacak olan referanduma katılımın büyük olacağı tahmin ediliyor. Son yapılan kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlara göre % 85-90 arasında oy kullanılabilecek. Hiç kuşkusuz araştırma gruplarının yetkilileri bu oranın nedenlerini de açıklıyorlar.
Aslına bakılacak olursa bu referandum Türkiye ve geleceğimizin nasıl yönetileceği konusunda büyük önem taşıyor. Seçmen, bu bilinç içinde sandığa gidecek. Öncelikle katılımın bu bakımdan yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.
Geçenlerde A&G Araştırma Grubu Başkanı Adil Gür’ün bu konudaki açıklamalarını dinledik. Gür, yaptıkları araştırma sonuçlarını değerlendirdiklerinde seçmenlerin % 85’inin sandığa gidip oyunu kullanacağını gördüklerini söylüyor. İşte söyledikleri:
“Bugünden bakıldığında her 100 kişiden 85’i ‘sandığa gidip mutlaka oyumu kullanacağım’ diyor. Geçmişten bugüne yapılan referandumlara bakıldığında bu kez konu çok daha önemli. Türkiye’de Hükümet Sistemi değişikliği ile ilgili bir halk oylaması yapılacak. Vatandaşta, yapılacak bu değişikliğin kendisinin, çocuklarının ve ülkesinin geleceği ile ilgili çok önemli sonuçlar doğuracağı algısı hakim. Gerek Evet, gerekse Hayır kampanyasını yürütenlerin işte tam da bu noktada algılar üzerinde etkili olacak kampanyalar yürüteceğini ve bu nedenle katılımın yüksek olacağını düşünüyorum.”
Katılımda artışın büyük olabileceğinin görüşünde en büyük etkenlerden birisinin referandumun Nisan ayında yapılacak olmasını gösterebiliriz.
Çünkü dikkat edilecek olursa daha önceki seçim veya referandumlar genelde hep tatil aylarına denk geliyordu. Okulların kapanması ile soluğu tatil yerlerinde alanların çoğunun tatili yarım bırakıp sandığa gelmediğini biliyoruz. Şimdi, böyle bir durum söz konusu olmayacak. Bu da sandığa gideceklerin oranını mutlaka artıracaktır.
Şimdi sıkı durun:
Seçmenleri sandığa gitmemeye götüren en büyük neden bizce daha önce yapılan algı operasyonlarıdır.
Ortaya çıkan tabloda “evet” ya da “hayır “oylarının eşit olduğu görülüyor. Özetleyecek olursak referandumun sonucu bıçak sırtında ve ortaya çıkabilecek sonucu da kestirmek oldukça zor.
İşte durum böyle olunca oy kullanacak olanlar “Benim bir oyum bile dengeyi bozabilir” düşüncesi ile sandığa gidebilir.
Hâlbuki farklarda açık ara biri önde görülse ve bu durum algı operasyonuna dönse sandığa gidecek olanlarda “Nasıl olsa benim oyum dengeyi değiştirmez, sandığa gitmesem de olur” görüşü öne geçiyor.
Adil Gür, yaptığı açıklamalarda bu konuya da değiniyor ve şu örneği veriyor:
“Örneğin 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın %54 ile %60 arasında bir oranla seçimi kesin kazanacağını gösteren anketler ve algı AK parti seçmeninin bir bölümünü rehavete itti, sandığa gitmedi. Ve seçim %51,8 ile tamamlandı. Özetle, benim oyum seçimin sonucunu değiştirmiyor algısı, katılımın düşmesine neden oluyor.”
Şimdi görebildiğimiz kadarı ile ortada böyle bir durum görünmüyor. Artık eskiye oranla seçmen daha bilinçli ve doğru oy kullanabilecek konumda bulunuyor. İşte sandığa gideceklerin sayısındaki artışın da buradan da kaynaklanabileceğine dikkat çekiliyor.
Referanduma yakın zamana kadar dengelerde değişiklik olur mu? Olabilir.
Çünkü yapılan araştırmalarda seçmenlerin % 18’inin kararsız olduğu görülüyor. Kararsız oyların etkilenmesi için yapılacak olan çalışmalar önem kazanıyor. Eğrisi ve doğrusu ile değişikliklerin iyi anlatılması kararsızlar üzerinde nasıl oy kullanacağını da ortaya koyacaktır.
Bazı kamuoyu araştırma gruplarının yetkilileri ile görüştük. Ortak görüşlerini de sizlerle paylaşalım:
“Şu anda kararsızlar çok görünüyor. Bazıları kararlı ama, belki çekindiklerinden nasıl oy kullanacaklarını açıklamıyor. Görebildiğimiz kadarı ile referandumun sonuçlarını bu kararsı oylar tayin edecektir. O nedenle “evet” ya da “hayır” için çalışanların en yoğunlaşacakları konu da kararsız oyları etkilemek olacak. “
Bizim de temennimiz oy kullanacak olanların sandığa mutlaka gitmeleri, katılımın yüksek olmasıdır. Kimin ne oy vereceğine de hiç kimsenin karışmaması ve müdahale etmemesidir. Çıkacak sonuç, milletin vereceği karar olacağından buna da herkesin saygı göstermesidir.
necdetbuluz@gmail.com
www.facebook.com/necdet.buluz