HER YÜZ KİŞİDEN YEDİSİ İŞ ARIYOR

İşsizlikle ilgili 2017 yılı birinci dönem verileri açıklandı …

HER YÜZ KİŞİDEN

YEDİSİ İŞ ARIYOR

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2017 yılı ilk dönem sonuçlarına göre ülkemizde 3

milyon 900 bin kişinin işsiz olduğu ortaya çıktı. İşsizlerin yüzde 63,1'ini erkekler,

yüzde 36,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Toplam işsizlerin yüzde 28,9'unu, 15-24

yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu belirlendi. Interpress’in Türkiye İstatistik

Kurumu (TUİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, işsizlik oranı 2017 yılı I.

Döneminde yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizler çalışma çağı olan 15 ve

daha yukarı yaştaki toplam nüfusun ise yüzde 6,5'ini oluştururken, diğer bir

ifadeyle her yüz kişiden yedisinin işsiz olduğu anlaşıldı.

İşsizlerin dörtte biri üniversite mezunu

Araştırma sonuçlarına göre, işsizlerin eğitim durumları göz önüne alındığında

işsizlerin yüzde 51,2'sini lise altı eğitim düzeyine sahip olanlar, yüzde 23,6'sını

yükseköğretim, yüzde 11,8'ini genel lise, yüzde 11,3’ünü mesleki veya teknik lise

mezunları, ve yüzde 2,1’ini ise okuryazar olmayanlar oluşturdu.

İşsizlerin yüzde 90’dan fazlası daha önce bir işte çalıştı

Türkiye'de 2017 yılı I. Döneminde iş arayanların yüzde 93,1'i daha önce bir işte

çalışırken, yüzde 4,2'si ise sekiz yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde

50,6'sı daha önce hizmet sektöründe, yüzde 17,7'si sanayi sektöründe, yüzde

14,8'i inşaat sektöründe ve yüzde 5,7'si ise tarım sektöründe çalışırken, işsizlerin

yüzde 6,9'u ise ilk kez iş aradığını beyan etti.

İşsizlerin çoğunluğu bir yıldan kısa süredir iş arıyor

İşsizlerin yüzde 21'ini uzun süreli işsiz olarak tanımlanan bir yıldan uzun süredir

iş arayanlar, yüzde 79'unu ise 1 yıldan kısa süredir iş arayanlar oluşturdu.

İşsizlerin iş aradıkları meslek grupları incelendiğinde ise yüzde 23,1'i hizmet ve

satış elemanı olarak, yüzde 19'u da nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak

isterken, iş arayanların yüzde 14,5'ini sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 13'ünü

ise büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmak üzere iş arayanlar oluşturdu.