Türk Birliği Kurultayı yapılıyor…

Türk Birliği Kurultayı
yapılıyor…

Necdet SİVASLI

Geçmişte MHP tarafından her yıl Türk Dünyası Şöleni yapılırdı. Bu şölene Türk dünyasından çağrılı akademisyenler, sanatçılar, dans grupları katılır, Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen etkinliğe devletin hemen her biriminden ilgililer de katılırdı.

Özellikle merhum Alparslan Türkeş’in çok önem verdiği ve kendisinin de katıldığı bu etkinliklerin Türk dünyasının bütünleşmesi, güçlenmesi, aralarındaki bağların artırılması açısından son derece önemli olduğunu her zaman gördük. Yapılan etkinliklerin çoğuna katılma fırsatımız da olmuştur.

Daha sonra bu etkinlikler çeşitli nedenle kaldırıldı. Yazık da edildi.

Bazı bölgelerimizde kurulu olan dernekler, kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum örgütleri bu bayrağı yere düşürmemeye özen gösterdiler. Çoğu yerde irili ufaklı etkinlikler düzenlenmeye başladı.
Türk dünyasının sesini duyurması, birlik ve bütünlüğünü pekiştirmesi açısından biz bu tür etkinliklerin hepsini destekliyoruz. Hattat yeterli bulmadığımızı, daha yoğun ve ses getirici etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini de düşünüyoruz.

Geçenlerde elimize geçen bir mailde Kayseri’de Türk Birliği Kurultayı düzenleneceği haberini aldık. 19-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kurultayın, Türk dünyasına ışık tutacağına, önemli bir hareket alanı açacağına inanıyoruz. Öncelikle de böylesine bir kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlamak istiyoruz.

Kayseri’de 19-23 Temmuz tarihlerinde ilk defa düzenlenecek olan Türk Birliği Kurultayı hazırlıkları devam ediyor. Kurultay hazırlık yöneticilerinden Memduh Yağmur tarafından yapılan açıklamada verilen bilgileri özetliyoruz:

“Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları arasında gerekli bağların yeterince kurulamaması; 10 bin yıllık köklü ve seçkin bir kültür mirasını temsil eden Türk Kültürü’nün ve Türk Medeniyetinin anlatılması Balkanlardan Çin Seddine kadar yaşanmakta olan ortak Türk kültürünün korunması, geliştirilmesi ve daha da yaygınlaştırılması açısından önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesindeki en önemli mesele, Türk Milletinin üzerine serpilmiş örtüyü kaldırmak, tozu toprağı silkelemektir.

Büyük Bilge Hakan, “Ey Türk! Titre ve kendine dön, sen kendine dönünce büyük olursun.”sözü bize yol göstermektedir.
Birkaç yıldır Macaristan’da yapılan Turan Kurultayı , dünya Türkleri için büyük bir heyecan vermektedir. Dünyanın farklı yerlerden gelen Türk Devlet ve toplulukları bir araya gelmekte ve ortak kültürün yaşatılmasına vesile olmaktadır.

Türkiye ‘de ise bu zamana kadar bütün Türklerin arada olduğu ve halka açık bir kurultay yapılmadığı için büyük bir beklenti olduğu da bellidir. 1992 de Rahmetli Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ tarafından yapılan Türk Kurultayları elit bir tabaka ile yapılmış, halka inememiş ve TÜRKEŞ’in vefatından kısa bir süre sonra da bitirilmişti.

Yılların özlemi ile Türklük gurur ve şuuru ile dolu milletimizin fertleri, Türkiye ve Türk dünyasının bir araya geleceği, aynı gaye için çarpan yüreklerin bir arada olacağı ve kardeşlerin birbirine kavuşacağı anı heyecanla bekliyordu. Böyle bir ortamda Türk Birliği Kurultayı için Dünya Avşarlar Derneği olarak devletin ilgili mercilerine resmi müracaatımızı yaptık. Gerekli izinler ve destekler alındıktan sonra da bismillah diyerek yola çıktık.”
Bu arada şu notu da düşmeden yazımızı noktalamayalım:

Yıllardır Yalova’da YAFEM tarafından düzenlenmekte olan Türk Dünyası Şöleni, yapılmakta olan bu etkinliklerde en ses getirici Türk Dünyası buluşması olarak dikkatleri çekiyor. Bu şölen içinde yer alan Türk Dünyası Medya Buluşması ise kardeş ülkeleri ve toplulukları kaynaştırması açısından daha bir önem ortaya koyuyor.
Bugüne kadar yapılan Türk Dünyası buluşmalarında önemli bir yer tutan Yalova’daki bu etkinliklerin, Kayseri’de yapılmaya başlanacak olan Türk Dünyası Kurultayları ile önemli bir destek olabileceğini de söylemliyiz.

Anımsatmamız gereken bir konu da şu:

Devlet, bu tür etkinliklere mutlaka destek vermeli, bu işi üstlenenleri de yalnız bırakmamalıdır. Devlet desteği ile Türk Dünyası kurultayları ve şölenlerinin hedeflerine kısa zamanda ulaşabileceğini de vurgulamalıyız.

Türk dünyasına hizmet yarışında etkin olan hangi kurum ve kuruluş, her kim olursa olsun, böylesine hizmetlerin çok önemli olduğunu anımsatıyor ve hepsini kutluyoruz. Biz de yazılarımız ve görüşlerimizle bu etkinlik yarışlarını desteklemeye devam edeceğiz.

necdetbuluz@gmail.com
www.facebook.com/necdet.buluz