ÇANKAYA CİNSİYETTE EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYOR

ÇANKAYA CİNSİYETTE EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve hayata geçirdiği önemli projelerle Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, bu çalışmalarını hizmet üretimi ve sunumunda da eksiksiz uygulamak için eğitimlere başladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve hayata geçirdiği önemli projelerle Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, hizmet üretme ve sunma biçimlerini de toplumsal cinsiyete duyarlı süreçlerle şekillendirebilmek için ilk çalışmasını yaptı.

Aile ve Kadın Müdürlüğü Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen ve Çankaya Belediyesinin tüm müdürlüklerinden seçilen çalışanlardan oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, ilk toplantısını yaptı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kamu hizmeti üretme; belediye birimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm çalışanlara aktarılması ve benimsetilmesi; hayata geçirilecek projelerin toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde planlanması gibi başlıkları tartışacak ve bu konuda uygulanabilir bilgi üretecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında, “sorunların doğru teşhis edilebilmesi için kullanılan 3R Yöntemi”nin eğitimi de verildi.2017_07_21_Kadın ve Aile Hizmetleri_Eşitlik Eylem ÇAlıştayı (14)

3R YÖNTEMİ NEDİR?

3R yöntemi; tutumları yönlendiren normları ve değerleri ortaya çıkarmak için ana akımı analiz etmeyi amaçlayan bir yöntem olarak uygulanıyor. Temsil (Representation), Kaynaklar (Resources) ve Mevcut Durum/Politikalar (Realia) üçlüsünden oluşan 3R yönteminde karar vericiler, yöneticiler ve soruna etki eden ve sorundan etkilenen kullanıcılar Temsili, sorunla ilişkisi olan ilgili kaynaklar hakkında toplanan bilgiler Kaynakları, eylemlere yön veren norm ve değerleri görünür kılmak için temsil ve kaynaklar anketi analizini ise Mevcut Durum/Politikaları ifade ediyor.