Tüketici hakkını arıyor

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetlerle ilgili veriler açıklandı …

BAŞVURULARIN YÜZDE
82’Sİ TÜKETİCİ LEHİNE
Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmeti alarak mağdur olduğu durumlarda,
bu sorunu firma ile çözemiyorsa başvurabileceği tüketici hakem
heyetlerine yılın ilk 6 ayında 286 bini aşkın şikayet başvurusunda
bulunulduğu ortaya çıktı. Interpress tarafından Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, hakem heyetlerine yılın ilk 6
ayında 286 bini aşkın şikayet başvurusu yapılırken, alınan kararların yüzde
82'sinin tüketici lehine yüzde 18’inin ise tüketici aleyhine sonuçlandığı
belirlendi. Ayrıca medyada tüketici hakem heyetleri ile ilgili yılbaşından bu
yana 4 bin 559 haber çıktığı tespit edildi.
En çok şikayet, tüketici kredi sözleşmelerine yapıldı…
Tüketici hakem heyetlerine başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına
bakıldığında, 117 bin 424 başvuruyla tüketici kredisi sözleşmeleri ilk sırada
yer alırken, 73 bin 650 başvuru ile ayıplı mal, 31 bin 500 başvuru ile ayıplı
hizmet ve 10 bin 73 başvuru ile abonelik sözleşmelerinin en fazla şikayet
konusu olan diğer alanlar olduğu belirlendi. Ayrıca konut finansmanı
sözleşmelerine yönelik 6 bin 439, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli
sözleşmelere yönelik 4 bin 85, garanti belgesi konusunda 4 bin 49,
mesafeli sözleşmelere yönelik ise 3 bin 145 şikayet başvurusu yapıldığı
saptandı. Şikayete en az konu olan alanların ise süreli yayın kuruluşlarınca
düzenlenen promosyon uygulamaları ile tanıtma ve kullanma kılavuzu
olduğu tespit edildi. Haksızlıkların asgariye indirilmesi için tüketicilerin,
yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiği
vurgulanırken, ilk altı aylık süreçte şikayetlerle ilgili toplam 307 bin 704
karar alındığı tespit edildi.