FİKRİMİN İNCE GÜLÜ!

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ!
Ferruh SİDAR

“Fikrimin ince gülü” deyişiyle şair, sevdiğinin güzelliğini düşüncelerinde yarattığını ve onun yerinin
ne kadar ayrıcalıklı olduğunu – estetik bir değerle- dillendiriyor. Yüreğindeki yansımayı da arkasından:
“Kalbimin şen bülbülü,” diye aktarıyor aynı değerle…
“Fikrimin ince gülü” şiirinin yazarı hakkında hiçbir bilgi yok; adını da, başka şiirlerinin olup
olmadığını da bilmiyoruz ne yazık ki! Şiirin bestekârı Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)
döneminde mi, yoksa daha mı önce yaşadığı konusu da öyle; belirsiz yani, doğal olarak.

Yukarıdaki girişi gelişmede, gelişmeyi de sonuç satırlarında harmanlayarak sanatın ayrıcalıklı
yollarında gezmeyi denemek istemiştim doğrusu. Bu güzel şiirin büyüsüne kapıldığım saatlerde aklıma
Karacaoğlan’ın: “Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca,” dizesi takıldığı için vazgeçtim
düşüncemden. Ve kıyafetleri nedeniyle tüm taşıt araçlarında, parkta, yolda, metroda; kısacası her
yerde saldırıya uğrayıp taciz edilen; dahası, kimilerinin yardım dileğinde bulunduğu (görevi, insanları
korumak olan) polislerden -kıyafet eleştirisiyle- yumruk yiyen, yine; birliktelik veya evlilik sağlanıncaya
kadar eşlerinden iltifat gören, fakat daha sonra aşağılanıp dövülen ve de öldürülen kadınlarımıza dair
bazı anımsatmalarda bulunmayı hedefledim. Girişten sonraki satırları birleştirirsem eğer, Türkiye’de
yaşayan her iki kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddet gördüğü gerçeğinin yanında diğer bilgileri
de utanarak paylaşmak istedim.
Güzel yurdum cinsiyet eşitliğinde 142 ülke arasında 125’inci sırada; son on yılda yirmi basamak
gerileyerek Tunus ve Bahreyn’in ardından yeni koltuğuna yerleşmiş bulunuyor!
Yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddet gören kadınlarımızın
oranı % 39,5 (son iki ayda % 9,9)
Kentte fiziksel şiddet oranı % 38, kırsalda ise % 43
Sadece eğitim düzeyi düşük olan kadınlar şiddete maruz kalmıyor, eğitim düzeyi yüksek olan
kadınlar arasında bile her 10 kadından 3’ü eşinden fiziksel veya cinsel şiddet görüyor.
Yaşadığı şiddeti kimseye anlatmayan kadınlarımızın oranı % 48,5
Kadınların % 7’si çocukluğunda (15 yaş öncesi) cinsel istismara uğruyor.
2002 – 2015 yılları arasında cinayete kurban giden kadın sayımız 5406.
Türkiye’de okuma yazma bilmeyen 5 kişinin 4’ü kadın. Kadınlarımızın siyasete katılımı ise
Ruanda’dan kötü…

“ (…)
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
Ve soframızdaki yeri
Öküzümüzden sonra gelen

Kadınlar,
Bizim kadınlarımız” N.H.R

Ferruh SİDAR