cocuk-gelin

Diyanet S A V U N M A D A

DİYANET İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki Cuma hutbesinde, “Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması, asla kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.Diyanet İşleri Başkanının Ankara’ da bizzat okuduğu hutbede çocukların erken evlendirilmelerinin yanlış olduğu belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesindeki ‘Dini Kavramlar Sözlüğü’ bölümünde ‘bulûğ’ ve ‘nikah’ kelimelerine ilişkin açıklamalarına yönelik tartışmalar devam ederken, bu Cuma hutbesinde aile kavramına dikkat çekildi. Ailenin önemine dikkat çekilen hutbede, son günlerde yaşanan tartışmalara da cevap verildi. Hutbede, şu ifadelere yer verildi:
“Zaman zaman doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. Hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış algı ve uygulamalar, kimilerince dine dayandırılmaya çalışılmaktadır. Şu bir gerçektir ki; yüce dinimiz İslam’da evlilik, gelişigüzel ve keyfi uygulamalara kapalı olan ciddi bir adımdır. Evlilik, bilinç ve sorumluluk gerektirir. Dinimizde ise sorumluluk, ceza ve mükâfat konusunda irade hürriyeti esastır. İnsanın, onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde asla caiz değildir. Kendine, Rabbine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dinî ve ilmî hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması, asla kabul edilemez bir durumdur.”

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *