indir.jpg YAHYA AKSOY

ZAMANIN RUHU

ZAMANIN RUHU YAHYA AKSOY
Uluslar sahip oldukları özelliklerini,yüzyıllar boyunca yaşattıkları ve geliştirdikleri kültürlerine borçludur.
Tüm uluslar bu özellikleriyle, dünya insanlığının temelde bir, ancak görünürde farklı renklerini ve kültürlerini oluşturan bir mozaiğin parçalarını oluştururlar. Aynı pirizmadan geçen ve farklı renklere ayrılan ışınlar gibidirler. Görünürde farklılıklar gösterirler…
Toplumların farklılıkları genetik ve çevresel faktörlerin farklılıklarından kaynaklanır.
Bu farklılıklara neden olan önemli bir faktör de, farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların “Ruhsal temalarında” görülen farklı kültürlerin oluşmasıdır.
Toplumları anlamak için zamanı, kültür değerlerini ve toplumun ruhsal farklılıklarını, araştırmaları, fikirleri , düşünceleri ve yorumları birlikte değerlendirmek gerekir.
Tarih süreçte zaman ve mekân kavramları ile birlikte, toplumun yaşadığı sosyal, kültürel yapıyı bilimsel gerçekler ışığında ele almak, bizi sağlıklı kararlara ve görüşlere götürür.
Zamanın ruhunu anlayamayanlar ve kavrayamaylar toplumun kimliğini, benliğini ve kişiliğini tam olarak değerlendiremezler.
Bütün alanlarda ve özellikle toplum yönetiminde görev alanlar ve diğer sorumlular zamanın ruhunu doğru algılamak durumundadırlar.
Yüzyıllar boyunca, geçmişten geleceğe akıp giden toplumsal değerleri sağlam ve sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyenlar , zamanın ruhununu kavrayamayanlardır.
Nasrettin Hocaya sormuşlar :
“Neden her sabah gün ışımaya başlayınca dışarı çıkan insanlar sağa, sola ve dört bir yana gidiyorlar? Neden hep bir yöne gitmiyorlar?
Nasrettin Hoca şöyle cevap verir : Eğer insanların hepsi bir tarafa ve hep bir yöne giderse dünyanın dengesi bozulur…”
Filozofların ve halk bilgelerinin derin düşüncelerinde, antik öykülerde, destanlarda ve yaşam felsefesinde “Zamanın Ruhu” gizlidir… Okumasını bilene…

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *