indir.jpg YAHYA AKSOY

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI YAHYA AKSOY
KIrgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un öncülüğünde başlatılan “Dünya Göçebe Oyunları Festivali” dördüncüsüne önümüzdeki yılda Türkiye ev sahipliği yapacak. Çok yerinde ve anlamlı bu etkinliğe başarılar dilemekteyim.
Bozkır kültürüyle karışıp kaynaşmış ve ona ruh ve gönül vermiş göçebe kavimler, kabileler, obalar ve boylar Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlara ve Orta Doğu’ya uzanan çizgide tarih boyunca renkli ve özgün yaşamlarını sürdürmekteler.
Bu eşsiz kültür tarih ve kültür zenginlikleri kitaplara sığmayacak denli halk kültürü ögeleri ile doludur.Uzun yıllar bu coğrafya üzerinde yerinde yaptığım araştırmalarda bunları yakından inceledim, araştırdım ve “Si-An’dan Tiran’a TARİHİ İPEK YOLU” kitabımda büyük bir heyecan ve mutlulukla harmanladım. Ne mutlu bu harmandan nasibini alanlara. Kitabımı özümseyerek okuyan ve şiirleştiren, eserleri “Oxford Dünya şairleri” yıllığında yer alan şair Akboğa’ya gönül dolusu teşekkürler:
YAHYA AKSOY ve İPEK YOLU
O bir kültür adamı, O bir gönül adamı
O , bir seyyah, O bilge dünyayı tuttu namı
Sayısız uygarlığı okuttu han, hamamı
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Bozok yaylalarının bozkırların sesini
O Si-an’ dan Tiran’ a tarihin nefesini
Keşfetti yerkürenin gizli hazinesini
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Çin’ den Orta Asya’ ya Anadolu’ ya kadar
İnsanlık tarihine ipek ismini adar
Otantik bu destanı okuyan ancak tadar
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Anadolu tarihin uygarlıklar beşiği
Hititler döneminde kralyolu eşiği
Güneşin tanrısından almış sanki ışığı
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Eşi benzeri nadir rastlanacak konular
Yalnızca ülkemizde bunu tarih vurgular
Türklerin geçmişini gerçeğini sorgular
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Kazak bozkırlarını, Tiyanşan dağlarını
Cungariya kapısı, Moğol’ un bağlarını
Din ile inançların anlattı ağlarını
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Kalay, kurşun, porselen kervanlarla taşındı
’Deve adımlarıyla’ bu yollar çok aşındı
Doğu ile Batı’ dan süzülen bir ışındı
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Semerkand, Buhara’ da korur tarih izleri
Urumçi, Sinkiang’ ta müze saklar gizleri
Bir köprü üzerinde yolcu etti bizleri
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Kurganlar, tümülüsler, pazırık halısını
Altay göçerlerinin geçmiş yaşantısını
Gözümde canlandırdı taşın kalıntısını
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Semiramis’ in eşsiz yedi teras bahçesi
Kır çiçeği saklarmış o değerli bohçası
Güvercin kanadında dolaştırdı lehçesi
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

’Köynük’ adı verilen elbise dikişini
Kırmızı ’Batatnay’ ın kadifeden işini
Çok kitaplar okudum göremedim eşini
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Bir nevruz bayramını, baharın şarkısını
Adem ile Havva’ nın evlenme yankısını
Kulak verip dinledim bir tarih türküsünü
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Samsa, hellim, sümelek nevruzun baş yemeği
Tatar , Kırgız, Kazak’ lar ’Kımız’ın ilk örneği
Usta bir elden çıkmış kutlarım bu emeği
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU

Kültürün temel taşı yalnız sana yaraşır
Kitabeler , türbeler bir tek seninle ışır
Gökteki Samanyolu adını ancak taşır
Yazarı YAHYA AKSOY eseri İPEK YOLU.
ASİYE ALEV AKBOĞA -Şair

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *