hopa_salon

”Yeşil alanları yok eden imar değişikliğine onay vermeyeceğiz”

HOPA’DA SOL YEREL YÖNETİM İNİSİYATİFİ ANLAŞTI
CHP’nin Hopa adayı Ekmekçi, halkçı demokratik yerel yönetim taahhütnamesini
imzaladı

Haber:Hayati Akbaş

HOPA-CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi, Hopa Yerel Yönetim
İnisiyatifi’nin halkçı demokratik bir yerel yönetim için hazırladığı taahhütnameyi
imzaladı
Artvin’in Hopa ilçesinde Halkevleri, ÖDP, CHP ve HDP’nin kurduğu Hopa
Yerel Yönetim İnisiyatifi, halkçı demokratik bir yerel yönetim için hazırladığı
taahhütnamesini CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi ve CHP taner ekmekciHopa
İlçe Başkanı Adnan İskender’de imzaladı..
Metinde çağdaş ve aydınlık bir Hopa, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim
için şu taahhütler yer aldı:
HOPA İTTİFAK'I TAAHHÜTNAMESİ KONUSUNDA BİRLİK SAĞLANDI
Hopa halkçı demokratik yerel yönetim taahhütnamesi şu maddelerden
oluşuyor: “Çağdaş, aydınlık bir Hopa; halkçı demokratik bir yerel yönetim için… 
Adaletsizliğin ve sömürü ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanında egemen
kılındığı, yerel yönetimlerin partizan- yandaş unsurlar için rant ve kişisel ikbal
kapısına çevrildiği bir dönemde, gücünü Hopa halkından alan ve iradesini sadece
Hopa halkına teslim eden, kentimizde yaşayan bütün toplumsal kesimler için eşitlik
ve adaleti esas alan halkçı demokratik bir yerel yönetim için bir araya geldik.
Kentimizi yönetirken, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda çalışacağımız hususunda
birbirimize ve Hopa halkına söz veriyoruz:
-“Halk için halkla beraber” ilkesinden hareketle, kimlik, siyaset veya parti
ayrımı yapmaksızın, her Hopalının kent yönetiminde söz hakkı vardır. Bu hakkın
sağlanması için, başkan ve meclis üyelerinin de katılımcısı olacağı yerel yönetim
meclisinin oluşturulmasını ve bu meclisin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin
belediye yönetiminin temel hareket noktası olmasını kabul ediyoruz.
-Belediye meclis üyeleri imzacı değil icracı olmalıdır. Belediye başkanı ve
meclis üyelerinin, eşit söz hakkına sahip kolektif bir ekip olduğunu kabul ediyoruz.
– Belediye bütçesi hazırlanırken Hopa halkının demokratik katılımı sağlanmalı,
kaynakların kullanımında halkın ve kentin ihtiyaçları belirleyici olmalıdır. Düzenli
aralıklarla halka ilan edilen, şeffaf, demokratik ve halkçı bir bütçeyi kabul ediyoruz.
-Kadınların kent yaşamına özgürce katılabilmesi için eşitlik ilkesiyle hareket
edilmelidir. Hopalı kadınların belediye yönetiminde kurumsal alanlarının
yaratılmasını, toplumsal yaşama eşitlik temelinde dahil olmalarını sağlamak üzere
kadınların inisiyatifinde çalışma ve projeler üretilmesini, bu amaç için belediye imkan
ve olanaklarının koşulsuz biçimde kullanılabilir olması gerektiğini kabul ediyoruz.
– Yaşlılarımızın, çocuklarımızın ve engelli insanlarımızın haklarının korunmasını,

kentsel düzenlemelerin (park, bahçe, sokak vb) bu kesimlerin ihtiyaçlarını esas alan
biçimde gerçekleştirmeyi kabul ediyoruz.
– Halkın alım gücünün düştüğü, genç işsizliğinin artarak devam ettiği günümüz
koşullarında, üretim ve tüketim kooperatiflerini oluşturmayı, desteklemeyi,
özendirmeyi kabul ediyoruz.
-Kültürel sanatsal, sportif üretim ve faaliyetlerin toplumsal gelişimin başlıca
kaynaklarından olduğunu biliyoruz. Çağdaş, aydınlık bir Hopa için, bu alanlarda kar
amacı gütmeyen, kamusal nitelikli eğitim ve üretim faaliyetlerini organize etmeyi ve
mevcut faaliyetleri desteklemeyi kabul ediyoruz.
-Belediye hizmetlerinin, mal ve hizmet alımının, eşitlik ilkesine uygun olarak, rant
yaratmadan gerçekleştirilmesini, istihdam politikasında kişisel ilişkilerin değil liyakatin
esas olacağını kabul ediyoruz.
-Belediye mülklerinin ve kamusal alanların satılmayacağını kabul ediyoruz
-Çevre kirliliğini engelleyen, doğayı ve canlı yaşamını koruyan bir belediyecilik
anlayışıyla hareket edeceğimizi, yeşil alanları yok eden herhangi bir imar
değişikliğine onay vermeyeceğimizi kabul ediyoruz”.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *